Skriva ut ett dokument

Skriva ut ett dokument

 1. På menyn Papper på skrivarens kontrollpanel ställer du in papperstypen och pappersstorleken så att de överensstämmer med papperet i skrivaren.

 2. Skicka utskriftsjobbet:

  För Windows-användare
  1. Med ett dokument öppet klickar du på Arkiv >Skriv ut.

  2. Klicka på Egenskaper, Inställningar, Alternativ eller Installation.

  3. Justera inställningarna vid behov.

  4. Klicka på OK >Skriv ut.

  För Macintosh-användare
  1. Anpassa inställningarna i dialogrutan Utskriftsformat:

   1. När dokumentet är öppet väljer du Arkiv >Utskriftsformat.

   2. Välj en papperstorlek eller skapa en anpassad storlek som överensstämmer med papperet i skrivaren.

   3. Klicka på OK.

  2. Anpassa inställningarna i dialogrutan Skriv ut:

   1. Med ett dokument öppet väljer du Arkiv >Skriv ut.

    Om det behövs kan du klicka på utökningstriangeln för att se ytterligare alternativ.

   2. Justera inställningarna i utskriftsdialogrutan och på snabbmenyerna om det behövs.

    Obs! Om du vill skriva ut på en särskild typ av papper kan du antingen justera inställningen för papperstyp så att den överensstämmer med papperet i skrivaren eller välja rätt fack eller matare.
   3. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut i svartvitt

Från skrivarens kontrollpanel går du till:

the menu icon > Inställningar > the select button > Inställningar > the select button > Utskriftsinställningar > the select button > Menyn Kvalitet > the select button > Utskriftsläge > the select button > Endast svart > the select button

Justera tonersvärtan

Använda den inbyggda webbservern
 1. Öppna en webbläsare och ange sedan skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Se skrivarens IP-adress i avsnittet TCP/IP på menyn Nätverk/portar. IP-adressen visas som fyra uppsättningar siffror som skiljs åt med punkter, t.ex. 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Inställningar > Utskriftsinställningar > Menyn Kvalitet > Tonersvärta.

 3. Justera tonersvärtan och klicka sedan på Skicka.

Använda skrivarens kontrollpanel
 1. Från skrivarens kontrollpanel går du till:

  the home button > Inställningar > the select button > Inställningar > the select button > Utskriftsinställningar > the select button > Menyn Kvalitet > the select button > Tonersvärta

 2. Justera tonersvärtan och klicka påthe select button.

Använda maximal hastighet och maximal kapacitet

Med Maximal hastighet och Maximal kapacitet kan du välja mellan att ha snabbare utskriftshastighet eller en högre tonerkapacitet. Maxkapacitet är fabriksinställt som standard.

Använda den inbyggda webbservern
 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Visa skrivarens IP-adress i TCP/IP-avsnittet på menyn Nätverk/portar. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskiljda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Inställningar >Utskriftsinställningar >Inställningsmeny.

 3. I listan Skrivaranvändning väljer du Maximal hastighet eller Maximal kapacitet.

 4. Klicka på Skicka.

Använda skrivarens kontrollpanel
 1. På skrivarens kontrollpanel går du till:

  the home button >Inställningar >the select button >Inställningar >the select button >Utskriftsinställningar >the select button >Inställningsmeny >the select button >Skrivaranvändning >the select button

 2. Välj Maximal hastighet eller Maximal kapacitet och tryck sedan på the select button.