Drukowanie

  Drukowanie dokumentu

  Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu papieru

  Drukowanie obrazu jako plakatu wielostronicowego

  Drukowanie od ostatniej strony

  Drukowanie powtarzanych obrazów

  Drukowanie dwóch obrazów na jednej stronie

Urządzenie wielofunkcyjne umożliwia wykonywanie podstawowych lub niestandardowych zadań drukowania.


Drukowanie dokumentu

 1. Upewnij się, że komputer i urządzenie wielofunkcyjne są włączone.
 2. Przy otwartym dokumencie kliknij kolejno polecenia: Plik Drukuj.
 3. Aby zmienić ustawienia urządzenia wielofunkcyjnego, kliknij opcję Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia (w zależności od używanego programu lub systemu operacyjnego) i dokonaj odpowiednich zmian.
 4. Kliknij jedną z kart, aby zmienić ustawienia drukowania.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk OK lub Drukuj (w zależności od programu).

Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu papieru

 1. Upewnij się, że na podpórkę papieru załadowany został papier.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark 4200 Series na pulpicie.

Zostanie wyświetlone okno Strona główna Centrum urządzenia wielofunkcyjnego.

 1. W obszarze Narzędzia zwiększające wydajność kliknij opcję Więcej niż jedna strona na arkuszu papieru.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Drukowanie obrazu jako plakatu wielostronicowego

 1. Upewnij się, że na podpórkę papieru załadowany został papier.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark 4200 Series na pulpicie.

Zostanie wyświetlone okno Strona główna Centrum urządzenia wielofunkcyjnego.

 1. Z menu Narzędzia zwiększające wydajność wybierz opcję Drukuj obraz jako plakat wielostronicowy.
 2. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby wydrukować plakat.

Drukowanie od ostatniej strony

 1. Upewnij się, że na podpórkę papieru załadowany został papier.
 2. Przy otwartym dokumencie kliknij kolejno polecenia: Plik Drukuj.
 3. Kliknij opcję Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia (w zależności od używanego programu lub systemu operacyjnego).
 4. Zaznacz pole wyboru Drukuj od ostatniej strony.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk OK.

Drukowanie powtarzanych obrazów

Urządzenie umożliwia wielokrotne drukowanie tego samego obrazu na jednym arkuszu, najmniej dwóch obrazów na stronie, a najwięcej ośmiu obrazów na stronie. W tym celu:

 1. Upewnij się, że na podpórkę papieru załadowany został papier.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark 4200 Series na pulpicie.

Zostanie wyświetlone okno Strona główna Centrum urządzenia wielofunkcyjnego.

 1. W obszarze Narzędzia zwiększające wydajność kliknij opcję Powtórz obraz kilka razy na jednej stronie.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie dwóch obrazów na jednej stronie

Urządzenie pozwala wydrukować dwa obrazy na jednej stronie, dzięki czemu można zaoszczędzić papier lub utworzyć interesujący dokument:

 1. Upewnij się, że na podpórkę papieru załadowany został papier.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Centrum urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark 4200 Series na pulpicie.

Zostanie wyświetlone okno Strona główna Centrum urządzenia wielofunkcyjnego.

 1. Kliknij opcję Wyświetl zapisane obrazy.
 2. W obszarze Narzędzia zwiększające wydajność kliknij opcję Drukuj dwa różne obrazy na jednej stronie (2 na 1).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.