Garantie, kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften

Verklaring van beperkte garantie

Verklaring van conformiteit met de richtlijnen van de FCC (Federal Communications Commission) Deel 15

Verklaring van conformiteit met de richtlijnen van de FCC (Federal Communications Commission) Deel 68

Kennisgeving voor gebruikers van het Canadese telefoonnetwerk

Kennisgeving voor gebruikers van het Nieuw-Zeelandse telefoonnetwerk

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

Dit product gebruiken in Duitsland

Kennisgeving over stroomregeling

Kennisgeving over telecommunicatie in Zuid-Afrika

Dit product gebruiken in Zwitserland

Industry Canada compliance statement

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Conformiteit met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap

Japanse VCCI-kennisgeving

ENERGY STAR

Koreaanse MIC-verklaring

Stroomverbruik van de Lexmark 7100 Series

Veiligheidsvoorschriften

Verklaring met betrekking tot kwik

Conventies

Copyrightinformatie


Verklaring van beperkte garantie

Lexmark International, Inc. geeft een beperkte garantie dat deze printer of All-in-One gedurende een periode van 12 maanden na de oorspronkelijke aanschafdatum vrij is van productie- en materiaaldefecten. U kunt de beperkingen en voorwaarden van deze beperkte garantie bekijken in de Beperkte garantieverklaring die bij deze eenheid is geleverd of is gepubliceerd op http://warranty.lexmark.com.


Verklaring van conformiteit met de richtlijnen van de FCC (Federal Communications Commission) Deel 15

De Lexmark X7100 Series, typenummer 4409-K01, 4409-AK1 en 4409-EK1 is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. De werking van het apparaat moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

De FCC-voorschriften voor apparaten van Klasse B zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij gebruik op de werkplek. Deze apparaten genereren en gebruiken hoogfrequentie-energie en kunnen deze uitstralen. Als dergelijke apparaten niet overeenkomstig de instructies worden geïnstalleerd, kunnen ze schadelijke storingen in radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparaten in een bepaalde installatie storingsvrij zullen functioneren. Mochten er schadelijke storingen optreden in radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door een apparaat uit en weer in te schakelen, dan kan de gebruiker proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of televisiestoringen veroorzaakt door het gebruik van andere dan aanbevolen kabels of door niet-geautoriseerde wijzigingen of aanpassingen van apparaten. Niet-geautoriseerde wijzigingen of aanpassingen kunnen het recht van de gebruiker om deze apparaten te bedienen, ongeldig maken.

Opmerking: gebruik een correct afgeschermde en geaarde kabel, bijvoorbeeld Lexmark artikelnummer 1329605 voor parallelle aansluiting of 12A2405 voor USB-aansluiting, om er zeker van te zijn dat u handelt conform de FCC-voorschriften voor elektromagnetische storingen voor een apparaat van Klasse B. Gebruik van een vervangende kabel die niet naar behoren afgeschermd en geaard is, kan een schending betekenen van de FCC-voorschriften.

Vragen met betrekking tot deze verklaring kunt u richten aan:

Director of Lexmark Technology & Services

Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, KY 40550

(859) 232-3000


Verklaring van conformiteit met de richtlijnen van de FCC (Federal Communications Commission) Deel 68

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften in Deel 68 van de FCC-regels en de voorwaarden die worden gehanteerd door ACTA (America's Carriers Telecommunication Association). Op de achterkant van dit apparaat vindt u een etiket met daarop onder andere een identificatiecode die er als volgt uitziet US:AAAEQ##TXXXX. Dit nummer moet u doorgeven aan de telefoonmaatschappij als hierom wordt gevraagd.

Dit apparaat is voorzien van een RJ-11C USOC-uitgang (Universal Service Order Code).

De stekker en uitgang waarmee u dit apparaat aansluit op de aanwezige bekabeling of het telefoonnetwerk moeten voldoen aan de relevante regels in Deel 68 van de FCC en de voorwaarden van de ACTA. Bij dit apparaat worden een telefoonsnoer en modulaire stekker geleverd die voldoen aan de regels. Het apparaat is ontworpen voor aansluiting op een modulaire aansluiting die ook voldoet aan de voorschriften. Zie Inhoud van de doos voor meer informatie.

Met REN (The Ringer Equivalence Number) wordt het aantal apparaten bepaald dat aangesloten kan worden op een telefoonlijn. Als er te veel REN's op een telefoonlijn worden aangesloten, gaan de apparaten mogelijk niet over bij een binnenkomend gesprek. In de meeste gebieden, kunt u niet meer dan vijf (5,0) REN's aansluiten. Neem contact op met de telefoonmaatschappij, als u zeker wilt zijn van het aantal apparaten dat kan worden aangesloten op een lijn afhankelijk van het aantal REN's. Voor producten die zijn goedgekeurd na 23 juli 2001 is het REN onderdeel van de code met de volgende notatie US:AAAEQ##TXXXX. De hekjes (##) verwijzen naar het REN zonder komma, bijvoorbeeld 03 voor een REN van 0,3. Voor producten die eerder zijn goedgekeurd, wordt het REN op een apart label aangegeven.

Als dit apparaat schade veroorzaakt aan het telefoonnetwerk, wordt u van tevoren ingelicht door het telefoonbedrijf dat de service wellicht tijdelijk moet worden onderbroken. Als het telefoonbedrijf klanten niet van tevoren kan inlichten, zal het bedrijf dit zo snel mogelijk doen. Tevens wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de FCC.

Het telefoonbedrijf kan wijzigingen aanbrengen in haar faciliteiten, apparatuur, activiteiten of procedures die invloed kunnen hebben op de werking van dit apparaat. Als dit het geval is, wordt u van tevoren ingelicht door het telefoonbedrijf zodat u de nodige maatregelen kunt nemen om onderbreking van de service te voorkomen.

U kunt via de website www.lexmark.com contact opnemen met Lexmark International, Inc. als u problemen ondervindt met dit apparaat of wanneer u meer wilt weten over reparatiemogelijkheden en garantiebepalingen. Als het apparaat schade veroorzaakt aan het telefoonnetwerk, kan het telefoonbedrijf u vragen het apparaat los te koppelen van het netwerk totdat het probleem is opgelost.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die onderhoud door de gebruiker vereisen. Neem contact op met Lexmark International, Inc. voor informatie over reparatiemogelijkheden en garantiebepalingen. Zie de vorige alinea voor contactgegevens.

Op aansluiting op gemeenschappelijke telefoonlijnen zijn staatstarieven van toepassing. Neem contact op met de nutsbedrijven voor meer informatie.

Als u een alarminstallatie gebruikt die op de telefoonlijn is aangesloten, moet u nagaan of de werking van de alarminstallatie niet wordt beïnvloed door de installatie van dit apparaat. Neem contact op met het telefoonbedrijf of een bevoegde installateur als u wilt weten wat de oorzaken kunnen zijn van een niet-functionerende alarminstallatie.

Telefoonbedrijven melden dat elektrische piekspanning, doorgaans veroorzaakt door bliksemflitsen, erg schadelijk is voor apparaten die zijn aangesloten op stopcontacten. Dit is een landelijk probleem. U kunt het beste een overspanningsbeveiliging plaatsen in het stopcontact waarop het apparaat is aangesloten. Een geschikte overspanningsbeveiliging is een overspanningsbeveiliging met het juiste voltage en is goedgekeurd door UL (Underwriter's Laboratories), een andere NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) of een erkend orgaan voor veiligheidscertificering in het land/de regio waar het apparaat wordt gebruikt. Hiermee kunt u schade voorkomen die wordt veroorzaakt door onweer of andere elektrische piekspanning.

Krachtens de Telephone Consumer Protection Act van 1991 is het verboden om met computers of andere elektronische apparaten, waaronder faxapparaten, berichten te verzenden die in de onder- of bovenmarge van elke pagina of van de eerste pagina van de verzending niet de volgende informatie bevatten: de datum en tijd waarop het bericht is verzonden; identificatie van de verzender van het bericht (bedrijf, andere rechtspersoon of individu) en het telefoonnummer van het verzendende apparaat of van het bedrijf of andere rechtspersoon of individu. (Het telefoonnummer mag geen 900-nummer zijn of een ander nummer waarvoor de kosten hoger zijn dan die voor een lokale of interlokale verbinding.)

Zie 'Fax aanpassen' voor meer informatie over het programmeren van deze gegevens in het faxapparaat.


Kennisgeving voor gebruikers van het Canadese telefoonnetwerk

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified by UL (Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.


Kennisgeving voor gebruikers van het Nieuw-Zeelandse telefoonnetwerk

The following are special conditions for the Facsimile User Instructions.

The grant of a telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom's 111 Emergency Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment should not be used under any circumstances that may constitute a nuisance to other Telecom customers.

Some parameters required for compliance with Telecom's telepermit requirements are dependent on the equipment (PC) associated with this device. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance to Telecom's specifications:


The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.


Dit product gebruiken in Duitsland

Voor dit product moet een Duits kostenpulsfilter (Lexmark artikelnummer 14B5123) zijn geïnstalleerd op elke lijn die kostenpulsen ontvangt in Duitsland. Op analoge lijnen in Duitsland kunnen al dan niet kostenpulsen worden verzonden. Een abonnee kan desgewenst vragen om ontvangst van kostenimpulsen op de lijn of deze laten verwijderen door contact op te nemen met de Duitse netwerkaanbieder. Gewoonlijk behoren kostenpulsen niet tot het standaardpakket tenzij deze specifiek door de abonnee aangevraagd zijn bij de installatie.


Kennisgeving over stroomregeling

Waarschuwing: elektrische piekspanning kan zeer schadelijk zijn voor apparatuur die op stroombronnen is aangesloten.

Als u de printer wilt gebruiken bij een spanning die hoger is dan het spanningsbereik in de onderstaande tabel, moet u een geschikt en gecertificeerd apparaat voor stroomregeling (zoals een spanningsstabilisator of ononderbroken stroomvoorziening) op de printervoeding aansluiten. Schade die wordt veroorzaakt door piekspanning, wordt mogelijk niet gedekt door de garantie.

Nominale spanning

Maximale spanning

100-127 V wisselstroom

90-135 V wisselstroom

220-240 V wisselstroom

198-254 V wisselstroom


Kennisgeving over telecommunicatie in Zuid-Afrika

This modem must be used in conjunction with an approved surge protection device when connected to the PSTN.


Dit product gebruiken in Zwitserland

Voor dit product moet een Zwitsers kostenpulsfilter (Lexmark artikelnummer 14B5109) zijn geïnstalleerd op elke lijn die kostenpulsen ontvangt in Zwitserland. Het Lexmark filter moet worden gebruikt, omdat op alle analoge lijnen in Zwitserland kostenpulsen aanwezig zijn.


Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.


Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.


Conformiteit met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap

Dit product voldoet aan de veiligheidseisen die zijn omschreven in de Europese richtlijnen 89/336/EEG, 73/23/EEG en 1999/5/EG aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen en voor radioapparatuur en telecommunicatieterminals.

Een verklaring van conformiteit met de eisen van de richtlijnen is getekend door de Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrijk.

Dit product voldoet aan de eisen voor apparaten van Klasse B, zoals omschreven in richtlijn EN 55022 en in de veiligheidseisen van EN 60950.


Japanse VCCI-kennisgeving


ENERGY STAR

Het programma EPA ENERGY STAR Office Equipment is een samenwerkingsverband van fabrikanten van kantoorapparatuur met als doelstelling het bevorderen van het gebruik van energiebesparende producten en het beperken van luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door het opwekken van energie.

Ondernemingen die aan dit programma deelnemen, leveren producten die worden uitgeschakeld wanneer zij niet in gebruik zijn. Hierdoor wordt het energieverbruik van de apparatuur met wel 50 procent teruggebracht. Lexmark is een enthousiast deelnemer aan dit programma.

Lexmark International, Inc. heeft in haar hoedanigheid van ENERGY STAR Partner vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor efficiënt energieverbruik.


Koreaanse MIC-verklaring

Dit apparaat is geregistreerd door EMC als een consumentenproduct. Het kan worden gebruikt in elke omgeving, waaronder een woonwijk.


Stroomverbruik van de Lexmark 7100 Series

In de volgende tabel wordt het stroomverbruik van de Lexmark 7100 Series beschreven.

Stand

Beschrijving

Stroomverbruik

Afdrukken

Er worden papieren afdrukken met de All-in-One gemaakt

22 W

Kopiëren

Er worden papieren kopieën van papieren originelen gemaakt met de All-in-One

19 W

Scannen

Er worden papieren originelen gescand met de All-in-One

17 W

Gereed

De All-in-One wacht op een afdruktaak

15 W

Energiebesparing

De spaarstand van de All-in-One is geactiveerd

9 W

Uitgeschakeld (hoog)

De All-in-One is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat is uitgeschakeld

8 W

De stroomverbruikniveaus in de vorige tabel zijn metingen op basis van tijdgemiddelden. Stroompieken kunnen aanzienlijk hoger zijn dan het gemiddelde.

Energiespaarstanden van de Lexmark 7100 Series

Dit product voldoet aan de energiebeperkingen van Energy Star in de modus Gereed. De modus Gereed wordt automatisch geactiveerd aan het einde van de kopieer-, fax-, scan- of afdruktaak.

Tevens is een spaarstand beschikbaar voor extra energiebeperking. De spaarstand wordt automatisch geactiveerd als het product gedurende een opgegeven tijd (de time-out voor de spaarstand) niet wordt gebruikt. Zie Spaarstand voor meer informatie over de spaarstand.

Totaal energieverbruik

Het is soms handig om het totale energieverbruik van de All-in-One te berekenen. Aangezien het stroomverbruik wordt aangegeven in watt, moet het stroomverbruik worden vermenigvuldigd met de tijd dat elke stand actief is op de All-in-One. Zo kunt u het energieverbruik berekenen. Het totale energieverbruik van de All-in-One is de som van het energieverbruik voor alle standen.


Veiligheidsvoorschriften

Let op: gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Installeer dit product nooit tijdens onweer en sluit nooit kabels, zoals het netsnoer of de telefoonkabel, aan tijdens onweer.


Verklaring met betrekking tot kwik

De lamp in dit product bevat kwik (<5mg Hg). Het weggooien van kwik kan aan regels zijn gebonden vanwege milieuoverwegingen. Voor informatie over het weggooien of hergebruiken, kunt u contact op te nemen met de gemeente of de website van Electronic Industries Alliance bezoeken op: www.eiae.org.


Conventies

Opmerking: hiermee wordt aangegeven dat een bepaald gedeelte nuttige informatie bevat.

Let op: hiermee wordt aangegeven dat een handeling kan leiden tot lichamelijk letsel.

Waarschuwing: hiermee wordt aangegeven dat een handeling kan leiden tot schade aan de hardware of software.


Copyrightinformatie

Het is wellicht wettelijk niet toegestaan bepaald materiaal zonder toestemming of licentie te kopiëren, waaronder zaken als documenten, afbeeldingen of geld. Als u niet zeker weet of een bepaalde kopie is toegestaan, kunt u juridisch advies inwinnen.