Tillgänglighetshandbok

Översikt

Skrivarmodeller som kan användas

Hitta HTML-versionen av användarhandboken med tillgänglighetsfunktioner

Kontakta kundtjänst

Placera skrivaren för bästa tillgänglighet

Använda kontrollpanelen

Göra en snabbkopia med hjälp av kontrollpanelen

Aktivera tillgänglighetsfunktioner som användaren kan välja

Aktivera förstoringsläge

Använda Lexmarks röstvägledning

Använda tangentbordet

Utföra en uppgift med hjälp av tangentbordet

Konfigurera och använda Lexmark Accessibility Solution

Konfigurera tillgänglighetsinställningar

Justera talhastigheten för röstvägledning

Justera standardvolym för hörlurar

Justera standardvolymen för de interna högtalarna

Aktivera talade lösenord och pin-koder

Ändra tangentbordstyp

Konfigurera faxhögtalarinställningarna

Aktivera en ljudsignal när du fyller på papper i den automatiska dokumentmataren

Aktivera belysning för utmatningsfack

Justera hastigheten för upprepning av tangenter

Justera den ursprungliga fördröjningen före upprepning av tangenter

Justera intervallet för dubbel knapptryckning

Aktivera dubbelsidig kopiering

Konfigurera skanning baserad på optisk teckenigenkänning

Ändra visningsspråk

förlänga tidsgränsen för inaktivitet

Anmärkningar

GOVERNMENT END USERS

Varumärken