лого

Принтери B2338, B2442, M1242, MS321, MS421

Ръководство за потребителя

Септември 2018 г.

Тип(ове) на машината:

4600

Модели:

230, 238, 430, 438, 490