Strojna oprema

Razpoložljive notranje možnosti

Dostopanje do plošče kontrolnika

opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.
 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

 3. S ploščatim izvijačem odprite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.

  Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov plošče kontrolnika ali njenih priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.
 4. Zaprite pokrov za dostop.

 5. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.
 6. Vklopite tiskalnik.

Namestitev pomnilniške kartice

opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.
 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.

 3. Odprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

  Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov nadzorne plošče, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.
 4. Vzemite pomnilniško kartico iz embalaže.

  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se kontaktnih točk vzdolž kartice.
 5. Vstavite pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.

 6. Zaprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

 7. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.
 8. Vklopite tiskalnik.

Namestitev dodatne kartice

opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite, ter izvlecite kable, ki so priključeni na tiskalnik.
 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.

 3. Odprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

  Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.
 4. Vzemite dodatno kartico iz embalaže.

  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se kontaktnih točk vzdolž kartice.
 5. Kartico potisnite na mesto.

  Opomba: Celotna dolžina priključka kartice se mora dotikati nadzorne plošče in biti z njo poravnana.
  Opozorilo – možnost poškodb: Če kartica ni pravilno nameščena, lahko pride do poškodbe kartice in nadzorne plošče.
 6. Zaprite pokrov za dostop.

 7. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.
 8. Vklopite tiskalnik.

Namestitev dodatnih pladnjev

opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.
 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.

 3. Dodatni pladenj vzemite iz embalaže in nato odstranite vso embalažo.

  Opomba: Če so dodatni pladnji že nameščeni, jih pred dvigovanjem odstranite iz tiskalnika. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in pladnjev.
 4. Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in spustite tiskalnik, da se zaskoči na mesto.

  standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.
 5. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.
 6. Vklopite tiskalnik.

Dodajte pladenj v gonilnik tiskalnika, da omogočite opravilo tiskanja. Za več informacij si oglejte razdelek Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika.