Čiščenje tiskalnika

opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Pri čiščenju zunanjosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.

Opombe:

  1. Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

  2. Odstranite papir iz standardnega predala in večnamenskega podajalnika.

  3. Z mehko krtačo ali sesalcem očistite prah, kosme in kose papirja okrog tiskalnika.

  4. Zunanjost tiskalnika obrišite z vlažno mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

    Opombe:

  5. Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

    standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.