Varčevanje z energijo in papirjem

Konfiguracija nastavitev načinov varčevanja z energijo

Ekološki način
 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  gumb za meni > Naprava > gumb za izbiro > Upravljanje energije > gumb za izbiro > Ekološki način > gumb za izbiro

 2. Izberite nastavitev.

način mirovanja
 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  gumb za meni > Naprava > gumb za izbiro > Upravljanje energije > gumb za izbiro > Časovne omejitve > gumb za izbiro > Način mirovanja > gumb za izbiro

 2. Vnesite, po kolikem času nedejavnosti naj tiskalnik preide v način mirovanja.

način hibernacije
 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  gumb za meni > Naprava > gumb za izbiro > Upravljanje energije > gumb za izbiro > Časovne omejitve > gumb za izbiro > Časovna omejitev za način hibernacije > gumb za izbiro

 2. Izberite, po kolikem času naj tiskalnik preide v način hibernacije.

 3. Opombe:

Prilagoditev svetlosti zaslona tiskalnika

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  gumb za meni > Naprava > gumb za izbiro > Lastne nastavitve. > gumb za izbiro

 2. Izberite Svetlost zaslona in pritisnite gumb za izbiro.

 3. Prilagodite nastavitev in pritisnite gumb za izbiro.

Varčevanje s potrošnim materialom