Omrežje

Povezava tiskalnika v brezžično omrežje

Uporaba nadzorne plošče
 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  gumb za meni > Omrežje/vrata > gumb za izbiro > Brezžično > gumb za izbiro > Nastavitev na plošči tiskalnika > gumb za izbiro

 2. Sledite navodilom na zaslonu.

 3. Opomba: Pri modelih tiskalnika, ki podpirajo brezžično omrežje, se med začetno nastavitvijo prikaže poziv za nastavitev brezžičnega omrežja.
Uporaba Lexmarkovega mobilnega pomočnika
 1. Glede na svojo mobilno napravo prenesite Lexmarkovega mobilnega pomočnika iz trgovine Google PlayTM ali spletne trgovine App Store.

 2. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  gumb za meni > Omrežje/vrata > gumb za izbiro > Brezžično > gumb za izbiro > Nastavitev z mobilnim programom > gumb za izbiro > Nadaljuj za ID tiskalnika > gumb za izbiro

 3. V mobilni napravi zaženite program in nato sprejmite pogoje uporabe.

 4. Podelite dovoljenja.

 5. Tapnite Zaženi brezžično nastavitev in nato izberite tiskalnik.

 6. Izberite brezžično omrežje in nato vnesite poverilnice.

 7. Tapnite Končaj brezžično nastavitev.

Povezovanje tiskalnika v brezžično omrežje z metodo WPS

Preden začnete, preverite naslednje:

Uporaba načina z gumbom
 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  gumb za meni > Omrežje/vrata > gumb za izbiro > Brezžično. > gumb za izbiro

 2. Izberite Nastavitev zaščitenega brezžičnega omrežja in pritisnite gumb za izbiro.

 3. Izberite Način zagona s pritiskom na gumb in pritisnite gumb za izbiro.

 4. Sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba načina z osebno identifikacijsko številko (PIN)
 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  gumb za meni > Omrežje/vrata > gumb za izbiro > Brezžično. > gumb za izbiro

 2. Izberite Nastavitev zaščitenega brezžičnega omrežja > gumb za izbiro > Začnite z načinom PIN > gumb za izbiro.

 3. Kopirajte osemmestno številko PIN za WPS.

 4. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP dostopne točke.

  Opombe:

  • Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
  • Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
 5. Pojdite na nastavitve WPS. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.

 6. Vnesite osemmestno številko PIN in nato shranite spremembe.

Deaktiviranje brezžičnega omrežja

 1. Na nadzorni plošči tiskalnika se pomaknite na:

  gumb za meni > Omrežje/vrata > gumb za izbiro > Pregled omrežja > gumb za izbiro > Aktivna omrežna kartica > gumb za izbiro > Standardno omrežje > gumb za izbiro

 2. Sledite navodilom na zaslonu.