Brisanje pomnilnika tiskalnika

Če želite izbrisati neobstojni pomnilnik ali medpomnjene podatke, izklopite tiskalnik.

Če želite izbrisati obstojni pomnilnik ali posamezne nastavitve, nastavitve naprave in omrežja, varnostne nastavitve in vdelane rešitve, storite naslednje:

  1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

    gumb za meni > Naprava > gumb za izbiro > Vzdrževanje > gumb za izbiro > Brisanje ob koncu uporabe. > gumb za izbiro

  2. Izberite Trajno izbriši vse podatke v obstojnem pomnilniku in pritisnite gumb za izbiro.

  3. Za začetek opravila izberite Nadaljuj in pritisnite gumb gumb za izbiro.

  4. Sledite navodilom na zaslonu.