Vdelana programska oprema

Izvoz ali uvoz konfiguracijske datoteke

Nastavitve konfiguracije vašega tiskalnika lahko izvozite v besedilno datoteko in nato datoteko uvozite, da nastavitve uveljavite za druge tiskalnike.

 1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

  Opombe:

  • Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
  • Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
 2. Izvozite ali uvozite konfiguracijsko datoteko za enega ali več programov.

  Za en program
  1. V vdelanem spletnem strežniku kliknite Programi > želeni program > Konfiguriraj.

  2. Kliknite Izvozi ali Uvozi.

  Za več programov
  1. V vdelanem spletnem strežniku kliknite Izvozi konfiguracijo ali Uvozi konfiguracijo.

  2. Sledite navodilom na zaslonu.

Posodabljanje vdelane programske opreme

Nekateri programi za pravilno delovanje zahtevajo najnižjo raven vdelane programske opreme naprave.

Za več informacij o posodabljanju vdelane programske opreme naprave se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark.

 1. V vdelanem spletnem strežniku kliknite Nastavitve > Naprava > Posodabljanje vdelane programske opreme.

 2. Poiščite zahtevano datoteko Flash.

 3. Uveljavite spremembe.