Prepoznavanje mest zastojev

Opombe:

prikazuje dele tiskalnika, kjer lahko dostopate do zastoja papirja
 

Mesto zastoja

1

Standardno odložišče

2

Zadnja vratca

3

Pladenj [x]

4

Večnamenski podajalnik

5

Vratca A