Povezovanje pladnjev

  1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

    Opombe:

  2. Kliknite Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja.

  3. Za pladnje, ki jih povezujete, nastavite isto velikost in vrsto papirja.

  4. Shranite nastavitve.

  5. Kliknite Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija pladnja.

  6. Nastavite Povezovanje pladnja na Samodejno.

  7. Shranite nastavitve.

Za prekinitev povezave med pladnji zagotovite, da pladnji nimajo enakih nastavitev velikosti in vrste papirja.

Opozorilo – možnost poškodb: Temperatura fiksirne enote je odvisna od navedene vrste papirja. Da preprečite težave pri tiskanju, uskladite nastavitev vrste papirja v tiskalniku s papirjem, ki je naložen na pladnju.