Nalaganje v večnamenski podajalnik

  1. Odprite večnamenski podajalnik.

  2. Prilagodite vodilo glede na velikost papirja, ki ga nalagate.

  3. Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

  4. Papir naložite tako, da je natisljiva stran obrnjena navzgor.

    Opombe:

    Opozorilo – možnost poškodb: Ne uporabljajte ovojnic z znamkami, zaponkami, pritisnimi gumbi, okenci, prevlečenimi obrobami ali lepilom.
  5. Na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate.