Nalaganje na pladnje

opozorilna ikona o nevarnosti, da se izdelek prevrne PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.
 1. Odstranite pladenj.

  Opomba: Da preprečite zastoje papirja, ne odstranjujte pladnjev, ko tiskalnik deluje.
 2. Prilagodite vodili papirja glede na velikost papirja, ki ga nalagate.

 3. Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

 4. Naložite sveženj papirja tako, da je natisljiva stran obrnjena navzdol, in zagotovite, da se stranska vodila tesno prilegajo papirju.

  Opombe:

 5. Vstavite pladenj.

  Po potrebi na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate na pladenj.