Premikanje tiskalnika

Premikanje tiskalnika na drugo mesto

standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:
Opomba: Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega premikanja.

Pošiljanje tiskalnika

Za navodila o pošiljanju obiščite http://support.lexmark.com ali se obrnite na podporo strankam.