Naročanje delov in potrošnega materiala

Če želite naročiti dele in potrebščine v ZDA, pokličite Lexmark na 1-800-539-6275 za informacije o pooblaščenih prodajalcih izdelkov Lexmark v svoji bližini. Za druge države ali regije obiščite www.lexmark.com ali pa se obrnite na prodajalca tiskalnika.

Opomba: Predvidena življenjska doba potrebščin za tiskalnike je določena na osnovi tiskanja na navadni papir velikosti Letter ali A4.

Preverjanje stanja delov in potrebščin

Na nadzorni plošči se pomaknite na:

gumb za meni > Stanje/Potrebščine > gumb za izbiro > Potrebščine > gumb za izbiro

Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrebščin

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi deli in potrebščinami. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent. Vpliva lahko tudi na obseg garancije. Garancija ne krije škode, nastale zaradi uporabe delov in potrebščin drugih proizvajalcev. Vsi indikatorji delovanja so prilagojeni za Lexmarkove dele in potrebščine, zato lahko ob uporabi delov in potrebščin proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih sestavnih delov.

Naročanje kartuš z barvilom

Opombe:

Lexmarkove kartuše z barvilom serij MS321 in MS421 programa vračila

Izdelek

ZDA in Kanada

Evropski gospodarski prostor

Preostali del Tihomorske Azije

Latinska Amerika

Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika

Avstralija in Nova Zelandija

Kartuša z barvilom programa vračila

56F1000

56F2000

56F3000

56F4000

56F5000

56F6000

Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila

56F1H00

56F2H00

56F3H00

56F4H00

56F5H00

56F6H00

Zelo zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila1

56F1X00

56F2X00

56F3X00

56F4X00

56F5X00

56F6X00

Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila za podjetja2

56F1H0E

56F2H0E

56F3H0E

56F4H0E

56F5H0E

56F6H0E

Zelo zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila za podjetja1, 2

56F1X0E

56F2X0E

56F3X0E

56F4X0E

56F5X0E

56F6X0E


Lexmarkovi običajni kartuši z barvilom MS321 in MS421

Izdelek

Globalno

Zmogljiva običajna kartuša z barvilom1

56F0HA0

Zelo zmogljiva običajna kartuša z barvilom2

56F0XA0


Lexmarkova kartuša z barvilom M1242 programa vračila

Izdelek

Združene države, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija

Evropski gospodarski prostor

Preostali del Tihomorske Azije

Latinska Amerika

Kartuša z barvilom programa vračila

24B6885

24B6888

24B6891

24B6894


Lexmarkovi kartuši z barvilom B2338 in B2442 programa vračila

Izdelek

ZDA in Kanada

Evropski gospodarski prostor

Preostali del Tihomorske Azije

Latinska Amerika

Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika

Avstralija in Nova Zelandija

Kartuša z barvilom programa vračila

B231000

B232000

B233000

B234000

B235000

B236000

Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila*

B241H00

B242H00

B243H00

B244H00

B245H00

B246H00


Lexmarkovi običajni kartuši z barvilom B2338 in B2442

Izdelek

Globalno

Običajna kartuša z barvilom1

B2300A0

Zmogljiva običajna kartuša z barvilom2

B240HA0


Naročanje slikovne enote

Dolgotrajna izredno nizka pokritost natisa lahko povzroči odpoved delov slikovne enote, preden zmanjka tonerja.

Izdelek

Številka dela

Slikovna enota s programom vračila

56F0Z00

Običajna slikovna enota

56F0ZA0

Slikovna enota s programom vračila za podjetja*

56F0Z0E


Konfiguracija obvestil o stanju potrošnega materiala

 1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

  Opombe:

  • Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
  • Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
 2. Kliknite Nastavitve > Naprava > Obvestila.

 3. V meniju Potrebščine kliknite Obvestila o stanju potrebščin po meri.

 4. Izberite obvestilo za posamezne potrebščine.

 5. Uveljavite spremembe.