Zastoj papirja v vratcih A

 1. Odstranite pladenj.

 2. Odprite vratca A.

 3. Odstranite kartušo s tonerjem.

 4. Odstranite slikovno enoto.

  Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.
  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.
 5. Odstranite zagozdeni papir.

  opozorilna ikona o vroči površini PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.
  Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.
 6. Vstavite slikovno enoto.

  Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.
 7. Vstavite kartušo s tonerjem.

  Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.
 8. Zaprite vratca A.

 9. Vstavite pladenj.