Zastoj papirja v zadnjih vratcih

  1. Odprite zadnja vratca.

    opozorilna ikona o vroči površini PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.
  2. Odstranite zagozdeni papir.

    Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.
  3. Zaprite zadnja vratca.