Zastoj papirja v standardnem predalu

Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.