Tiskanje seznama vzorcev pisav

  1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

    gumb za meni > Poročila > gumb za izbiro > Natisni > gumb za izbiro > Natisni pisave.

  2. Izberite Pisave PCL ali Pisave PostScript in pritisnite gumb za izbiro.