Tiskanje strani z nastavitvami menija

  1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

    gumb za meni > Poročila > gumb za izbiro

  2. Izberite Stran z nastavitvami menija in pritisnite gumb za izbiro.