Recikliranje

Recikliranje Lexmarkovih izdelkov

Če želite Lexmarkove izdelke poslati v recikliranje:

  1. Obiščite www.lexmark.com/recycle.

  2. Izberite izdelek za recikliranje.

Opomba: Potrošni material za tiskalnike in strojno opremo, ki ni na seznamu Lexmarkovega programa za zbiranje, lahko reciklirate v lokalnem središču za recikliranje.

Recikliranje embalaže izdelkov Lexmark

Družba Lexmark si nenehno prizadeva zmanjšati količino embalaže. Manj embalaže prispeva k zagotavljanju, da poteka transport tiskalnikov Lexmark na najbolj učinkovit in okolju prijazen način ter da je zavržene embalaže manj. Rezultat tega so nižje emisije toplogrednih plinov, prihranki energije in naravnih virov. Družba Lexmark v nekaterih državah ali regijah ponuja tudi recikliranje sestavnih delov embalaže. Za več informacij obiščite www.lexmark.com/recycle in izberite svojo državo ali regijo. Informacije o razpoložljivih programih za recikliranje embalaže so vključene v informacije o recikliranju izdelka.

Škatle družbe Lexmark omogočajo popolno recikliranje v obratih za recikliranje embalaže. Teh obratov morda ni na vašem območju.

Pena v embalaži družbe Lexmark se lahko reciklira v obratih za recikliranje pene. Teh obratov morda ni na vašem območju.

Ko vrnete kartušo družbi Lexmark, lahko znova uporabite škatlo, v kateri je bila kartuša. Družba Lexmark reciklira škatlo.

Vračanje Lexmarkovih kartuš za ponovno uporabo ali recikliranje

Lexmarkov program za zbiranje kartuš omogoča brezplačno vrnitev rabljenih kartuš Lexmarku za ponovno uporabo ali recikliranje. Vse prazne kartuše, ki jih vrnete Lexmarku, so znova uporabljene ali razstavljene za recikliranje. Reciklirana je tudi embalaža za vračanje kartuš.

Če želite vrniti Lexmarkove kartuše za ponovno uporabo ali recikliranje, storite naslednje:

  1. Obiščete www.lexmark.com/recycle.

  2. Izberite izdelek za recikliranje.