Zamenjava delov in potrošnega materiala

Zamenjava kartuše s tonerjem

 1. Odprite vratca A.

 2. Odstranite rabljeno kartušo s tonerjem.

 3. Iz embalaže vzemite novo kartušo s tonerjem in jo trikrat pretresite, da se toner v njej porazdeli.

 4. Vstavite novo kartušo s tonerjem.

  Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.
 5. Zaprite vratca A.

Zamenjava slikovne enote

 1. Odprite vratca A.

 2. Odstranite kartušo s tonerjem.

 3. Odstranite rabljeno slikovno enoto.

 4. Iz embalaže vzemite novo slikovno enoto in jo trikrat pretresite, da se toner v njej porazdeli.

  Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.
  Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.
 5. Vstavite novo slikovno enoto.

  Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.
 6. Vstavite kartušo s tonerjem.

  Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.
 7. Zaprite vratca A.

Zamenjava pobiralnega obroča

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

 3. Odstranite pladenj.

 4. Uporabljene pobiralne obroče odstranite enega za drugim.

 5. Iz embalaže vzemite nove pobiralne obroče.

 6. Vstavite nove pobiralne obroče.

 7. Vstavite pladenj.

 8. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.
 9. Vklopite tiskalnik.

Zamenjava kompleta valjev za pobiranje

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

 3. Odstranite dodatni pladenj.

  standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.
 4. Odstranite vstavek pladnja in obrnite podstavek za pladenj.

 5. Odstranite rabljeni komplet valjev za pobiranje.

 6. Iz embalaže vzemite nov komplet valjev za pobiranje.

 7. Vstavite novi komplet valjev za pobiranje.

 8. Obrnite podstavek za pladenj in nato vstavite vstavek pladnja.

 9. Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in spustite tiskalnik, da se zaskoči na mesto.

 10. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

  standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.
 11. Vklopite tiskalnik.