Nastavitev velikosti in vrste posebnih medijev

  1. Na začetnem zaslonu se pomaknite na:

    gumb za meni > Papir > gumb za izbiro > Konfiguracija pladnja > gumb za izbiro > Velikost/vrsta papirja > gumb za izbiro

  2. Izberite vir papirja ter nato konfigurirajte velikost in vrsto posebnih tiskalnih medijev.