Tiskalniki B2338, B2442, M1242, MS321, MS421

Varnostne informacije

Konvencije

Izjave o izdelku

Seznanite se s tiskalnikom

Iskanje informacij o tiskalniku

Izbiranje mesta za tiskalnik

Konfiguracije tiskalnika

Priključitev kablov

Uporaba nadzorne plošče

Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke

Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev

Nastavitev velikosti in vrste posebnih medijev

Konfiguracija nastavitve univerzalne velikosti papirja

Nalaganje na pladnje

Nalaganje v večnamenski podajalnik

Povezovanje pladnjev

Držalo za papir

Podprte velikosti papirja

Podprte vrste papirja

Podprte teže papirja

Tiskanje

Tiskanje iz računalnika

Tiskanje iz mobilne naprave

Tiskanje seznama vzorcev pisav

Razumevanje menijev tiskalnika

Zemljevid menijev

Naprava

Tiskanje

Papir

Omrežje/vrata

Poročila

Odpravljanje težav

Tiskanje strani z nastavitvami menija

Zaščita tiskalnika

Iskanje varnostne reže

Brisanje pomnilnika tiskalnika

Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev

Izjava o obstojnosti

Vzdrževanje tiskalnika

Omrežje

Čiščenje tiskalnika

Naročanje delov in potrošnega materiala

Zamenjava delov in potrošnega materiala

Premikanje tiskalnika

Varčevanje z energijo in papirjem

Recikliranje

Odstranjevanje zastojev

Preprečevanje zastojev

Prepoznavanje mest zastojev

Zastoj papirja v vratcih A

Zastoj papirja v zadnjih vratcih

Zastoj papirja v standardnem predalu

Zagozden papir v enoti za obojestransko tiskanje

Zastoj papirja na pladnjih

Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku

Odpravljanje težav

Težave z omrežno povezavo

Težave s potrebščinami

Težave pri podajanju papirja

Težave pri tiskanju

Vzpostavitev stika s podporo za stranke

Nadgradnja in selitev

Strojna oprema

Programska oprema

Vdelana programska oprema

Obvestila

Informacije o izdelku

Obvestilo o izdaji

Blagovne znamke

Obvestila o licenciranju

Zvočne emisije

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

Odlaganje izdelka

Obvestilo o občutljivosti na statično elektriko

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obvestilo o laserskem tiskalniku

Poraba energije

Regulativna obvestila za brezžične izdelke

Obvestilo o modularnih komponentah

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)