Težave z omrežno povezavo

Vdelanega spletnega strežnika ni mogoče odpreti

Dejanje

Da

Ne

1. korak

Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.


Ali je tiskalnik vklopljen?

Pojdite na 2. korak.

Vklopite tiskalnik.

2. korak

Zagotovite, da je naslov IP tiskalnika pravilen.

Oglejte si naslov IP tiskalnika:

 • Na začetnem zaslonu

 • V razdelku TCP/IP v meniju Omrežje/vrata

 • S tiskanjem strani z omrežnimi nastavitvami ali strani z nastavitvami menija in ogledom razdelka TCP/IP

Opomba: Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.


Ali je naslov IP tiskalnika pravilen?

Pojdite na 3. korak.

Vtipkajte pravilen naslov IP tiskalnika v polje za naslov.

3. korak

Preverite, ali uporabljate podprti brskalnik:

 • Internet Explorer® 11 ali novejša različica

 • Microsoft EdgeTM

 • Safari različice 6 ali novejše

 • Google ChromeTM različice 32 ali novejše

 • Mozilla Firefox različice 24 ali novejše


Ali uporabljate podprti brskalnik?

Pojdite na 4. korak.

Namestite podprti brskalnik.

4. korak

Preverite, ali omrežna povezava deluje.


Ali omrežna povezava deluje?

Pojdite na 5. korak.

Obrnite se na skrbnika.

5. korak

Poskrbite, da so kabelske povezave s tiskalnikom in tiskalnim strežnikom dobro priključene. Več informacij si oglejte v dokumentaciji, priloženi tiskalniku.


Ali so kabli pravilno priključeni?

Pojdite na 6. korak.

Preverite kabelske povezave.

6. korak

Preverite, ali so spletni strežniki proxy onemogočeni.


Ali so spletni strežniki proxy onemogočeni?

Pojdite na 7. korak.

Obrnite se na skrbnika.

7. korak

Dostopite do vdelanega spletnega strežnika.


Ali se je vdelani spletni strežnik odprl?

Težava je odpravljena.

Obrnite se na podpora strankam.


Preverjanje povezljivosti tiskalnika

 1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

  gumb za meni > Poročila > gumb za izbiro > Omrežje. > gumb za izbiro

 2. Izberite Stran z nastavitvami omrežja in pritisnite gumb za izbiro.

 3. Oglejte si prvi razdelek strani z omrežnimi nastavitvami in preverite, ali je stanje povezano.

  Če stanje ni povezano, obstaja možnost, da je priključek za lokalno omrežje LAN nedejaven ali pa omrežni kabel ni priključen ali ne deluje pravilno. Za pomoč se obrnite na skrbnika.