Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke

Indikator

Stanje tiskalnika

Izklop

Tiskalnik je izklopljen ali v načinu hibernacije.

Modra

Tiskalnik je v stanju pripravljenosti ali obdeluje podatke.

Rdeča

Tiskalnik potrebuje posredovanje uporabnika.


Osvetlitev gumba za vklop/izklop

Stanje tiskalnika

Izklop

Tiskalnik je izklopljen, v stanju pripravljenosti ali obdeluje podatke.

Sveti oranžno

Tiskalnik je v načinu mirovanja.

Utripa oranžno

Tiskalnik je v načinu hibernacije.