Uporaba nadzorne plošče

 

Uporabite

Za

1

Zaslon

Ogled možnosti tiskanja, stanja tiskalnika in sporočil o napakah.

2

Gumb za menije

Odpiranje menijev.

3

Gumb za vklop/izklop

Vklop ali izklop tiskalnika.

Opomba: Za izklop tiskalnika za pet sekund pridržite gumb za vklop/izklop.

4

Gumb za zaustavitev ali preklic

Zaustavitev trenutnega opravila tiskalnika.

5

Indikatorska lučka

Preverjanje stanja tiskalnika.

6

Gumb za nazaj

Vrnitev na prejšnji zaslon.

7

Gumb s puščico v desno

  • Pomikanje po menijih ali pomikanje po zaslonih in možnostih v menijih.

  • Povečanje numerične vrednosti prikazane nastavitve.

8

Gumb za izbiro

  • Izberite menijske možnosti.

  • Prikaz razpoložljivih vrednosti ali nastavitev menija. Zvezdica (*) označuje trenutno privzeto nastavitev.

  • Shranjevanje nastavitev.

9

Gumb s puščico v levo

  • Pomikanje po menijih ali pomikanje po zaslonih in možnostih v menijih.

  • Zmanjšanje numerične vrednosti prikazane nastavitve.