Tiskárny B2546, B2650, M1246, MS521, MS621

Informace o bezpečnosti

Konvence

Upozornění produktu

Informace o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Výběr umístění tiskárny

Konfigurace tiskárny

Zapojování kabelů

Použití ovládacího panelu

Popis stavu tlačítka a kontrolky napájení

Zakládání papíru a speciálních médií

Nastavení formátu a typu speciálních médií

Nastavení univerzálního formátu papíru

Vkládání do zásobníků

Vkládání médií do univerzálního podavače

Propojování zásobníků

Podpěra papíru

Podporované formáty papíru

Podporované typy papíru

Podporované gramáže papíru

Tisk

Tisk z počítače

Tisk pomocí mobilního zařízení

Tisk z jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy souborů

Tisk seznamu ukázek písma

Tisk seznamu adresářů

Porozumění nabídkám tiskárny

Schéma nabídek

Zařízení

Tisk

Papír

Síť/Porty

Jednotka USB

Zabezpečení

Zprávy

Nápověda

Řešení problémů

Tisk stránky nastavení nabídek

Zabezpečení tiskárny

Vyhledání slotu zabezpečení

Vymazání paměti tiskárny

Obnovení výchozích továrních nastavení

Prohlášení o nestálosti

Údržba tiskárny

Práce v síti

Čištění tiskárny

Objednání částí a spotřebního materiálu

Výměna částí a spotřebního materiálu

Přemisťování tiskárny

Úspora energie a papíru

Recyklace

Odstraňování uvíznutí

Prevence uvíznutí

Rozpoznání míst uvíznutí papíru

Zaseknutí papíru ve dvířkách A

Uvíznutí papíru v zadních dvířkách

Uvíznutí papíru ve standardním odkladači

Zaseknutý papír v jednotce pro oboustranný tisk

Uvíznutí papíru v zásobnících

Uvíznutí papíru v univerzálním podavači

Řešení problémů

Problémy se síťovým připojením

Problémy se spotřebním materiálem

Potíže s podáváním papíru

Problémy s tiskem

Kontaktování zákaznické podpory

Aktualizace a migrace

Hardware

Software

Firmware

Poznámky

Informace o produktu

Poznámky k vydání

Ochranné známky

Licenční informace

Úrovně hluku

Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Likvidace produktu

Upozornění na citlivost vůči statické elektřině

ENERGY STAR

Informace o teplotě

Upozornění ohledně laseru

Spotřeba energie

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

Poznámka k modulárním komponentám

Vystavení záření rádiových vln

Prohlášení o dodržení směrnic EU

Prohlášení o dodržení směrnic EU