B2546-, B2650-, M1246-, MS521-, MS621-printere

Sikkerhedsoplysninger

Konventioner

Produkterklæringer

Lær om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Valg af en placering til printeren

Printerkonfigurationer

Tilslutning af kabler

Brug af kontrolpanelet

Om status for tænd/sluk-knappen og indikatoren

Ilægning af papir og specialmedier

Indstilling af størrelse og type af specialmediet

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Ilægning i bakker

Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

Sammenkædning af papirmagasiner

Papirstøtte

Understøttede papirstørrelser

Understøttede papirtyper

Understøttede papirvægte

Udskriver

Udskrivning fra en computer

Udskrive fra en mobil enhed

Udskrivning fra et flashdrev

Understøttede flashdrev og filtyper

Udskrivning af skrifttypeeksempler

Udskrive en biblioteksliste

Beskrivelse af printermenuer

Menuoversigt

Enhed

Udskriv

Papir

Netværk/porte

USB-drev

Sikkerhed

Rapporter

Hjælp

Fejlfinding

Udskrivning af siden med menuindstillinger

Sikring af printeren

Lokalisering af sikkerhedsåbningen

Sletning af printerhukommelse

Gendannelse af fabriksindstillinger

Erklæring om flygtighed

Vedligeholdelse af printeren

Netværkstilslutning

Rengøring af printeren

Bestilling af dele og forbrugsstoffer

Udskiftning af dele og forbrugsvarer

Flytning af printeren

Spare energi og papir

Genbrug

Fjerne papirstop

Undgå papirstop

Identifikation af områder med papirstop

Papirstop i panel A

Papirstop i bagpanelet

Papirstop i standardbakken

Papirstop i dupleksenheden

Papirstop i bakkerne

Papirstop i flerformålsarkføderen.

Fejlfinding

Problemer med netværksforbindelsen

Problemer med forbrugsstoffer

Problemer med papirindføring

Udskrivningsproblemer

Kontakt til kundesupport

Opgradering og migrering

Hardware

Software

Firmware

Bekendtgørelser

Produktinformation

Bekendtgørelse om version

Varemærker

Licensmeddelelser

Støjemissionsniveauer

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Bortskaffelse af produktet

Meddelelse om statisk følsomhed

ENERGY STAR

Temperaturoplysninger

Lasererklæring

Strømforbrug

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Meddelelse om modulkomponent

Udsættelse for radiofrekvens

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver