Porozumění nabídkám tiskárny

Poznámka: Embedded Web Server je k dispozici pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.