C2132

Turvallisuusohjeet

Merkintätavat

Tietoja tulostimesta

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Embedded Web Server -palvelun käyttäminen

Tulostimen käyttöpaneelin käyttäminen

Ohjauspaneelin käyttäminen

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Päänäytön toiminta

Kosketusnäytön painikkeiden käyttäminen

Aloitusnäytön sovellusten asentaminen ja käyttäminen

Tietokoneen IP-osoitteen selvittäminen

Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen

Aloitusnäytön mukauttaminen

Aloitusnäytön sovellusten käyttöönotto

Etäkäyttöpaneelin käytön aloittaminen

Määritysten vieminen ja tuominen

Tulostimen lisäasennus

Sisäisten lisävarusteiden asentaminen

Lisävarusteiden asentaminen

Tulostinohjelmiston asentaminen

Kaapeleiden kytkeminen

Verkkoyhteydet

Tulostimen asennuksen tarkistaminen

Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen

Paperikoon ja -lajin määrittäminen

Universal-paperiasetusten määrittäminen

250 ja 550 arkin lokeroiden täyttäminen

Monisyöttölaitteen täyttö

Käsinsyöttölokeron täyttäminen

Lokeroiden yhdistäminen ja erottaminen

Paperi- ja erikoismateriaaliopas

Erikoismateriaalien käyttäminen

Paperiohjeet

Tuetut paperikoot, -lajit ja -painot

Tulostaminen

Lomakkeiden ja asiakirjojen tulostaminen

Tulostaminen flash-asemasta

Tulostaminen mobiililaitteesta

Luottamuksellisten ja muiden pidossa olevien töiden tulostaminen

Tietosivujen tulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Tulostimen valikot

Valikot-luettelo

Tarvikkeet-valikko

Paperi-valikko

Raportit-valikko

Verkko/Portit-valikko

Suojaus-valikko

Asetukset-valikko

Ohje-valikko

Rahan ja ympäristön säästäminen

Paperin ja väriaineen säästäminen

Energian säästäminen

Kierrättäminen

Tulostimen suojaaminen

Suojauslukituksen käyttäminen

Haihtuvuusjulistus

Siirrettävän muistin tyhjentäminen

Pysyvän muistin tyhjentäminen

Tulostimen kiintolevyn tyhjentäminen

Tulostimen suojaustietojen paikallistaminen

Tulostimen kiintolevyn salauksen määrittäminen

Tulostimen ylläpito

Tulostimen puhdistaminen

Tulostustarvikkeiden tilan määritys

Jäljellä olevien sivujen arvioitu määrä

Tarvikkeiden tilaaminen

Tarvikkeiden varastointi

Tarvikkeiden vaihtaminen

Tulostimen siirtäminen

Tulostimen hallinta

Verkko- ja pääkäyttäjälisätietojen löytäminen

Virtuaalinäytön tarkistaminen

Tulostimen tilan tarkistaminen

Raporttien tarkasteleminen

Tarvikeilmoitusten määrittäminen Embedded Web Server -palvelun kautta

Luottamuksellisen tulostuksen asetusten muuttaminen

Tulostusasetusten kopioiminen toisiin tulostimiin

Oletusasetusten palauttaminen

Tukosten poistaminen

Tukosten välttäminen

Tukoksen sijainnin tunnistaminen

Paperitukos vakiolokerossa

Paperitukos etuluukussa

Paperitukos lokeroissa

Paperitukos käsinsyöttöaukossa

Paperitukos monisyöttölaitteessa

Vianmääritys

Tulostimen ilmoitukset

Tulostinongelmien ratkaiseminen

Aloitusnäytön sovellusten ongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Värinlaatuongelmat

Embedded Web Server ei avaudu

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Tiedotteet

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

GOVERNMENT END USERS

Tavaramerkit

Käyttöoikeustiedote

Emissiotaso

WEEE-direktiivi sähkö-ja elektroniikkalaiteromusta

India E-Waste notice

Laitteen hävittäminen

Staattista sähköä koskeva tiedote

ENERGY STAR

Lämpötilatiedot

Información de la energía de México

Laserilmoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laservaroitustarra

Virrankulutus

Euroopan yhteisön (EY) direktiivien mukainen ilmoitus

Patent acknowledgment