C2132

Säkerhetsinformation

Skrivsätt

Lär dig mer om skrivaren

Hitta information om skrivaren

Välja en plats för skrivaren

Skrivarkonfigurationer

Använda den inbyggda webbservern

Skrivarens kontrollpanel

Använda skrivarens kontrollpanel

Förstå färgerna på indikatorlampan och lampan på knappen för viloläge

Förstå startskärmen

Använda knapparna på pekskärmen

Konfigurera och använda programmen på huvudmenyn

Leta rätt på datorns IP-adress

Öppna den inbyggda webbservern

Anpassa startskärmen

Aktivera programmen på huvudmenyn

Konfigurera Fjärrstyrd funktionspanel

Exportera och importera konfigurering

Tilläggsskrivarinställning

Installera interna tillval

Installera hårdvarualternativ

Installera skrivarprogramvaran

Ansluta kablar

Nätverk

Kontrollera skrivarinställningen

Fylla på papper och specialmedia

Ställa in pappersstorlek och papperstyp

Konfigurera universella pappersinställningar

Fylla på facken för 250 och 550 ark

Fylla på flerfunktionsmataren

Fylla på den manuella mataren

Lägga till och ta bort länkar till fack

Guide för papper och specialmaterial

Använda specialmedia

Riktlinjer för papper

Pappersstorlekar, papperstyper och pappersvikter som kan användas

Skriva ut

Skriva ut formulär och dokument

Skriva ut från flashenhet

Skriva ut från en mobil enhet

Skriva ut konfidentiella jobb och andra lagrade jobb

Skriva ut informationssidor

Avbryta utskriftsjobb

Förstå skrivarmenyerna

Menylista

Menyn Förbrukning

Pappersmeny

menyn Rapporter

Menyn Nätverk/portar

Menyn Säkerhet

Menyn Inställningar

Menyn Hjälp

Spara pengar och miljön

Spara papper och toner

Spara energi

Återvinning

Säkra skrivaren

Använda säkerhetslåset

Flyktighetsredogörelse

Rensa flyktigt minne

Rensa icke-flyktigt minne

Rensa skrivarens hårddisk

Hitta säkerhetsinformation om skrivaren

Konfigurera kryptering av skrivarens hårddisk

Underhålla skrivaren

Rengöra skrivaren

Kontrollera förbrukningsmaterialets status

Beräknat antal återstående sidor

Beställa förbrukningsmaterial

Förvara förbrukningsmaterial

Byta ut förbrukningsmaterial

Flytta skrivaren

Hantera skrivaren

Hitta avancerad nätverks och administratörsinformation

Kontrollerar den virtuella skärmen

Kontrollera skrivarstatusen

Visa rapporter

Konfigurera meddelanden om tillbehör från den inbäddade webbservern

Ändra konfidentiella skrivarinställningar

Kopiering av skrivarinställningar till andra skrivare

Återställa fabriksinställningarna

Åtgärda pappersstopp

Undvika pappersstopp

Hitta var papper har fastnat

Pappersstopp i standardfacket

Pappersstopp i den främre luckan

Pappersstopp i fack

Pappersstopp i den manuella mataren

Pappersstopp i universalarkmataren

Felsökning

Förstå skrivarmeddelanden

Lösa skrivarproblem

Lösa problem med programmen på huvudmenyn

Lösa utskriftsproblem

Problem med färgkvaliteten

Embedded Web Server öppnas inte

Kontakta kundtjänst

Anmärkningar

Produktinformation

Om utgåvan

GOVERNMENT END USERS

Varumärken

Licensinformation

Bullerniåver

WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

India E-Waste notice

Produktkassering

Meddelande om statisk elektricitet

ENERGY STAR

Temperaturinformation

Información de la energía de México

Meddelande om laser

Etikett med laserinformation

Strömförbrukning

EU-regler

Patent acknowledgment