Kişileri yönetme

Kişi ekleme

 1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

  Notlar:

  • Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
  • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
 2. Adres Defteri'ne tıklayın.

 3. Kişiler bölümünden bir kişi ekleyin.

  Not: Kişiyi bir veya daha fazla gruba atayabilirsiniz.
 4. Gerekirse uygulama erişimine izin vermek için bir oturum açma yöntemi belirleyin.

 5. Değişiklikleri uygulayın.

Grup ekleme

 1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

  Notlar:

  • Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
  • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
 2. Adres Defteri'ne tıklayın.

 3. Kişi Grupları bölümünden bir grup adı ekleyin.

  Not: Gruba bir veya daha fazla kişi atayabilirsiniz.
 4. Değişiklikleri uygulayın.

Kişi ya da grup düzenleme

 1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

  Notlar:

  • Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
  • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
 2. Adres Defteri'ne tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kişiler bölümünden bir kişinin adına tıklayın ve bilgisini düzenleyin.

  • Kişi Grupları bölümünden bir grubun adına tıklayın ve bilgisini düzenleyin.

 4. Değişiklikleri uygulayın.

Kişi ya da grup silme

 1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

  Notlar:

  • Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
  • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
 2. Adres Defteri'ne tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kişiler bölümünden silmek istediğiniz bir kişiyi seçin.

  • Kişi Grupları bölümünden silmek istediğiniz bir grup adı seçin.