SMTP sunucusunu yapılandırma

Not: Bazı yazıcı modellerinde bu ayar yalnızca Embedded Web Server üzerinden yapılandırılabilir.

Kontrol panelinden

  1. Kontrol panelinden şuraya gidin:

    Ayarlar > Aygıt > Bildirimler > E-posta Uyarı Ayarları > E-posta Ayarları

  2. Ayarları yapılandırın.

Yerleşik Web Sunucusu'ndan

  1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

    Notlar:

  2. Ayarlar > Aygıt > Bildirimler > E-posta Uyarı Ayarları öğesine tıklayın.

  3. E-posta Ayarları bölümünden ayarları yapılandırın.

  4. Kaydet öğesine tıklayın.