Yer imlerini yönetme

Yer imleri oluşturma

Sunucularda veya web üzerinde kayıtlı sık erişilen belgeleri yazdırmak için yer imlerini kullanın.

 1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

  Notlar:

  • Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
  • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
 2. Yer İmi Ayarları > Yer İmi Ekle öğesine tıklayın ve ardından yer imi için benzersiz bir ad yazın.

 3. Bir Adres protokolü türü seçin ve aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

  • HTTP ve HTTPS için yer imini oluşturmak istediğiniz URL'yi yazın.

  • HTTPS için IP adresi yerine ana bilgisayar adı kullandığınızdan emin olun. Örneğin 123.123.123.123/sample.pdf yazmak yerine myWebsite.com/sample.pdf yazın. Ana bilgisayar adının sunucu sertifikasındaki Genel Ad (CN) değeriyle eşleştiğinden de emin olun. Sunucu sertifikasındaki CN değerini edinme hakkında daha fazla bilgi için web tarayıcınızın yardım bilgilerine bakın.

  • FTP için FTP adresini yazın. Örneğin myServer/myDirectory. FTP bağlantı noktasını girin. Bağlantı noktası 21, komut yollamak için varsayılan bağlantı noktasıdır.

  • SMB için ağ klasörü adresini yazın. Örneğin myServer/myShare/myFile.pdf. Ağ etki alanının adını yazın.

  • Gerekirse FTP ve SMB için Kimlik Doğrulama türünü seçin.

  Yer imine erişimi sınırlandırmak için bir PIN girin.

  Not: Uygulama aşağıdaki dosya türlerini destekler: PDF, JPEG, TIFF ve HTML tabanlı web siteleri. DOCX ve XLXS gibi diğer dosya türleri bazı yazıcı modellerinde desteklenir.
 4. Kaydet öğesine tıklayın.

Not: Yer imlerini yönetmek için Yer İmi Ayarları öğesine tıklayın.

Klasör oluşturma

 1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

  Notlar:

  • Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
  • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
 2. Yer İmi Ayarları > Klasör Ekle öğesine tıklayın ve klasör için benzersiz bir ad yazın.

  Not: Klasöre erişimi sınırlandırmak için bir PIN girin.
 3. Kaydet öğesine tıklayın.

Notlar: