Büyüteç modunu etkinleştirme

  1. Kontrol panelinde, sesli bir mesaj duyana kadar 5 tuşunu basılı tutun.

  2. Büyüteç modu öğesini seçin.

  3. Tamam öğesini seçin.

Büyüteç ekranında gezinme hakkında daha fazla bilgi için bkz. El hareketlerini kullanarak ekranda gezinme.