USB Sürücüsü

Not: Bu menü yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Flash Sürücü Yazdırma

Menü öğesi

Açıklama

Kopya Sayısı

1–9999 (1*)

Kopya sayısını ayarlar.

Kağıt Kaynağı

Tepsi [x] (1*)

Çok Amaçlı Besleyici

Elle Kağıt

Elle Zarf

Yazdırma işi için kağıt kaynağını ayarlar.

Not: Çok amaçlı besleyici yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Renkli

Kapalı

Açık*

Çıktıyı renkli yazdırır.

Harmanla

(1, 1, 1) (2, 2, 2)

(1, 2, 3) (1, 2, 3)*

Sırayla birden çok kopya yazdırır.

Kenarlar

Tek Taraflı*

Çift Taraflı

Baskıların kağıdın bir yüzüne mi yoksa iki yüzüne mi yazdırılacağını belirler.

Çevirme Stili

Uzun Kenar*

Kısa Kenar

Çift taraflı yazdırma işlemi gerçekleştirirken kağıdın hangi tarafının (uzun kenar mı yoksa kısa kenar mı) ciltleneceğini belirler.

Not: Belirlenen seçeneğe bağlı olarak yazıcı, işi doğru şekilde ciltlemek için yazdırılan her bir sayfa bilgisini otomatik olarak ayırır.

Taraf başına Sayfa

Kapalı*

Taraf başına 2 sayfa

Taraf başına 3 sayfa

Taraf başına 4 sayfa

Taraf başına 6 sayfa

Taraf başına 9 sayfa

Taraf başına 12 sayfa

Taraf başına 16 sayfa

Kağıt yaprağının bir yüzüne birden çok sayfa görüntüsü yazdırır.

Taraf Başına Sayfa Sırası

Yatay*

Ters Yatay

Ters Dikey

Dikey

Taraf Başına Sayfa kullanılırken birden çok sayfa görüntüsünün konumunu belirler.

Not: Konumlandırma, sayfa görüntülerinin sayısına ve sayfa yönlendirmesine bağlı olarak değişir.

Taraf Başına Sayfa Yönü

Oto*

Yatay

Dikey

Taraf Başına Sayfa kullanılırken birden çok sayfalı belgenin yönlendirmesini belirler.

Taraf Başına Sayfa Kenarlığı

Yok*

Katı

Taraf Başına Sayfa kullanılırken her sayfa görüntüsünün çevresine kenarlık yazdırır.

Ayırma Sayfaları

Kapalı*

Kopyalar Arasında

İşlerin Arasına

Sayfaların Arasına

Yazdırma sırasında boş ayırma sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirler.

Ayırma Sayfası Kaynağı

Tepsi [x] (1*)

Çok Amaçlı Besleyici

Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler.

Not: Çok amaçlı besleyici yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Boş Sayfalar

Yazdırma*

Yazdır

Bir yazdırma işinde boş sayfaların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.