Yardım

Not: Bu menü yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Menü öğesi

Açıklama

Tüm Kılavuzları Yazdır

Tüm kılavuzları yazdırır

Ortam Kılavuzu

Kağıt ve özel ortamları yüklemekle ilgili bilgi sağlar

Yazdırma Kalitesi Kılavuzu

Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme ile ilgili bilgileri içerir

Renk Kalitesi Kılavuzu

Renkli yazdırma kalitesi ayarlarıyla ilgili bilgi sağlar

Bilgi Kılavuzu

Yazıcıyla ilgili daha fazla bilgi kaynağı sağlar

Bağlantı Kılavuzu

Yazıcıyı yerel olarak (USB) veya bir ağa bağlama ile ilgili bilgileri içerir

Taşıma Kılavuzu

Yazıcıyı taşıma, yerleştirme veya nakletmekle ilgili bilgi sağlar

Sarf M. Kılavuzu

Sarf malzemeleri sipariş etme hakkında bilgi sağlar