Bildirimler

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark C2240, Lexmark C2325dw, Lexmark C2425dw, Lexmark C2535dw, Lexmark CS421dn, Lexmark CS521dn, Lexmark CS622de Yazıcılar

Makine türü:

5029

Modeller:

038, 230, 238, 430, 438, 636, 696

Sürüm bildirimi

Ekim 2019

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için şu adrese gidin: http://support.lexmark.com.

Lexmark'ın bu ürünün kullanımına ilişkin gizlilik ilkesi hakkında bilgi almak için www.lexmark.com/privacy adresine gidin.

Sarf malzemeleri ve indirmeler hakkında bilgi almak için www.lexmark.com adresine gidin.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Ticari markalar

Lexmark ve Lexmark logosu; Lexmark International, Inc.ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalardır.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria®, Mopria® logosu ve Mopria® Alliance logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki Mopria Alliance, Inc.ın tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. İzinsiz kullanım kesinlikle yasaktır.

PCL® Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen fonksiyonlara öykündüğüdür.

PostScript, Adobe Systems Incorporated firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Lisans uyarıları

Bu ürünle bağlantılı tüm lisans uyarıları, kurulum CD'sinin CD:\NOTICES dizininden görüntülenebilir.

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779’a uygun olarak yapılmıştır ve ISO 9296 uyarınca bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA

Yazdırılıyor

50

Hazır

16


Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

trash-bin-image

WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Geri dönüşü seçenekleri hakkında başka sorularınız varsa, yerel satış ofisinin telefon numarasını öğrenmek için Lexmark Web sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin.

Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, kullanılmış kartuşları yeniden kullanım veya geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmenizi sağlar. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işlemden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm amacıyla Lexmark kartuşlarını iade etmek için şunları yapın:

  1. www.lexmark.com/recycle adresine gidin.

  2. Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Önce simgeden uzak bir alanda bulunan metal bir yüzeye dokunmadan bu simgelerin yakınındaki alanlara dokunmayın.

Kağıt sıkışmalarını giderme veya sarf malzemelerini değiştirme gibi bakım işlerini gerçekleştirirken elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için simge mevcut olmasa bile yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokunun.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.

Sıcaklık bilgileri

Çalışma sıcaklığı ve bağıl nem

10 - 32,2°C (50 - 90°F) ve %15 - 80 RH
15,3 - 32,2°C (60 - 90°F) ve %8 - %80 RH
Maksimum ıslak ampul sıcaklığı: 22,8°C (73°F)
Yoğuşmasız ortam

Yazıcı / kartuş / görüntüleme ünitesini uzun vadeli saklama1

Yazıcı / kartuş / görüntüleme ünitesinin kısa vadeli nakliyesi

-40 - 43,3°C (-40 - 110°F)


Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR, Bölüm I, Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1:2014 gerekliliklerine uygun bir Sınıf l lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf l lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda 650-670 nanometre dalga uzunluk alanında çalışan, nominal olarak 15 miliwatt'lık ve bakım yapılamayan yazıcı kafası montajına eklenmiş dahili Sınıf IIIb (3b) AlGaInP lazer bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Güç tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod

Açıklama

Güç Tüketimi (Watt)

Yazdırılıyor

Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktılarını oluşturuyor.

Tek taraflı: 400 (C2325, C2425, CS421); 530 (CS521); 570 (C2240, CS622)
Çift taraflı: 275 (C2325); 280 (C2425, CS421); 360 (CS521); 380 (C2240, CS622)

Kopyala

Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.

-

Tara

Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.

-

Hazır

Ürün yazdırma işi bekliyor.

20,5 (C2325); 22 (C2425, CS421); 22,5 (C2240, CS622); 22 (C2535, CS521)

Uyku Modu

Ürün yüksek seviyede enerji tasarrufu modunda.

1,3 (CS521); 1,4 (C2325, C2435, CS421); 1,5 (C2240, CS622)

Bekleme

Ürün düşük seviyede enerji tasarrufu modunda.

0,2

Kapalı

Ürün elektrik prizine takılı ama güç düğmesi kapalı.

0,2


Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Uyku Modu

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan Uyku Modu ile tasarlanmıştır. Uyku Modu, yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Uyku Modu, bu ürün Uyku Modu Zaman Aşımı adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün Uyku Modu Zaman Aşımı fabrika ayarı (dakika olarak):

15


Yapılandırma menüleri kullanılarak Uyku Modu Zaman Aşımı, 1 dakika ile 120 dakika arasında değiştirilebilir. Yazdırma hızı, dakikada 30 sayfaya eşit veya daha azsa zaman aşımını yalnızca 60 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz. Uyku Modu Zaman Aşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltır ancak ürünün yanıt süresini uzatabilir. Uyku Modu Zaman Aşımının yüksek bir değere ayarlaması daha hızlı yanıt almanızı sağlar ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olur.

Hazırda Bekleme Modu

Bu ürün çok az güçle çalışan mod olan Hazırda Bekleme modu ile tasarlanmıştır. Hazırda Bekleme Modunda çalışırken, diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenle kapatılır.

Hazırda Bekleme modu aşağıdaki yöntemlerden biriyle girilebilir:

Bu ürünün fabrika varsayılanı her ülke veya bölge için Hazırda Bekleme Süre Sonu ayarıdır

3 gün


Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce iş yazdırıldıktan sonra beklediği süre miktarı bir saat ile bir ay arasında değiştirilebilir.

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablosunu elektrik prizinden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Kablosuz ürünler için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm, yalnızca kablosuz modeller için geçerli olan düzenleyici bilgileri içerir.

Modelinizin kablosuz olup olmadığından emin değilseniz şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com.

Modüler bileşen bildirimi

Kablosuz modellere aşağıdaki modüler bileşenlerden biri dahildir:

Lexmark Düzenleme Türü/Modeli LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001
Lexmark Düzenleme Tipi/Model Numarası LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Sahip olduğunuz ürüne hangi modüler bileşenlerin takılı olduğunu belirlemek için asıl ürünün üzerindeki etikete bakın.

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC’nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün, Üye Ülkelerin radyo ekipmanlarıyla ilgili yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olmasına ilişkin 2014/53/EU numaralı AB Konseyi direktifinin koruma gereklilikleriyle uyum içerisindedir.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html adresinden edinebilirsiniz.

Uyumluluk CE işaretiyle belirtilir:

c-e-logo

Radyo vericisi operasyonel frekans bantları ve maksimum RF gücü AB beyanı

Bu radyo ürünü, AB dahilinde 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz) bandında aktarım yapar. Anten kazancı dahil maksimum verici EIRP güç çıkışı ≤ 20 dBm'dir.

Birden fazla model için bilgiler

Aşağıdaki bilgiler tüm CS421 (5029-230), CS521 (5029-430), C2325 (5029-038), C2425 (5029-238) ve C2535 (5029-438) yazıcı modelleri için geçerlidir.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün; elektromanyetik uyumluluk, belirli voltaj sınırları içerisinde kullanılması için tasarlanan elektrikli ekipmanların güvenliği, enerji kaynaklı ürünleri çevreye duyarlı tasarımı ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanım kısıtlamalarına ilişkin Üye Ülkelerin yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olmasına ilişkin 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktifleri koruma düzenlemeleriyle uyum içerisindedir.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html adresinden edinebilirsiniz.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022, EN55032 ve EN 60950-1 veya EN 62368-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Modele özgü bilgiler

Aşağıdaki bilgiler yalnızca CS622 (5029-636) ve C2240 (5029-696) yazıcı modelleri için geçerlidir.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün; elektromanyetik uyumluluk, belirli voltaj sınırları içerisinde kullanılması için tasarlanan elektrikli ekipmanların güvenliği ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanım kısıtlamalarına ilişkin Üye Ülkelerin yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olmasına ilişkin 2014/30/EU, 2014/35/EU ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktifleri koruma düzenlemeleriyle uyum içerisindedir.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html adresinden edinebilirsiniz.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022, EN55032 ve EN 60950-1 veya EN 62368-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Radyo paraziti uyarısı

Uyarı

Bu ürün; A sınıfı EN55022 ve EN55032 emisyon gereksinimleri ve EN55024 muafiyet gereksinimleri ile uyumludur. Bu ürün, ev/kapalı ortamda kullanım amaçlı değildir.

Bu bir A sınıfı üründür. Bu ürün bir ev ortamındayken radyo parazitine neden olabilir. Bu durumda kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir.