Yazdırma

Düzen

Menü öğesi

Açıklama

Kenarlar

Tek taraflı*

Çift taraflı

Baskıların kağıdın bir yüzüne mi yoksa iki yüzüne mi yazdırılacağını belirler.

Çevirme Stili

Uzun Kenar*

Kısa Kenar

Çift taraflı yazdırma işlemi gerçekleştirirken kağıdın hangi tarafının (uzun kenar mı yoksa kısa kenar mı) ciltleneceğini belirler.

Not: Belirlenen seçeneğe bağlı olarak yazıcı, işi doğru şekilde ciltlemek için yazdırılan her bir sayfa bilgisini otomatik olarak ayırır.

Boş Sayfalar

Yazdır

Yazdırma*

Yazdırma işine dahil edilen boş sayfaları yazdırır.

Harmanla

Kapalı [1,1,1,2,2,2]*

Açık [1,2,1,2,1,2]

Özellikle işin birden fazla kopyası yazdırılırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlanmış şekilde tutar.

Ayırma Sayfaları

Yok*

Kopyalar Arasında

İşlerin Arasına

Sayfaların Arasına

Yazdırma sırasında boş ayırma sayfaları ekler.

Ayırma Sayfası Kaynağı

Tepsi [x] (1*)

Çok Amaçlı Besleyici

Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler.

Not: Çok amaçlı besleyici yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Taraf başına Sayfa

Kapalı*

Taraf başına 2 sayfa

Taraf başına 3 sayfa

Taraf başına 4 sayfa

Taraf başına 6 sayfa

Taraf başına 9 sayfa

Taraf başına 12 sayfa

Taraf başına 16 sayfa

Kağıt yaprağının bir yüzüne birden çok sayfa görüntüsü yazdırır.

Taraf Başına Sayfa Sırası

Yatay*

Ters Yatay

Dikey

Ters Dikey

Taraf Başına Sayfa kullanılırken birden çok sayfa görüntüsünün konumunu belirler.

Not: Konumlandırma, sayfa görüntülerinin sayısına ve sayfa yönlendirmesine bağlı olarak değişir.

Taraf Başına Sayfa Yönü

Oto*

Yatay

Dikey

Taraf Başına Sayfa kullanılırken birden çok sayfalı belgenin yönlendirmesini belirler.

Taraf Başına Sayfa Kenarlığı

Yok*

Katı

Taraf Başına Sayfa kullanılırken her sayfa görüntüsünün çevresine kenarlık yazdırır.

Kopyalar

1–9999 (1*)

Her yazdırma işi için kopya sayısını belirler.

Yazdırma Alanı

Normal*

Sayfaya sığdır

Tüm Sayfa

Kağıt yaprağı üzerindeki yazdırılabilir alanı ayarlar.


Ayarlar

Menü öğesi

Açıklama

Yazıcı Dili

PCL Öykünmesi

PS Öykünmesi*

Yazıcı dilini ayarlar.

Not: Bir yazıcı dilinin varsayılan olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işleri göndermesini engellemez.

İş Bekletme

Kapalı*

Açık

Sarf malzemesi gerektiren yazdırma işlerini koruyarak sarf malzemesi gerektirmeyen işlerin yazdırılabilmesini sağlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

İş Bekletme Zaman Aşımı

0-255 (30*)

Yazıcının, mevcut olmayan kaynaklar gerektiren işleri beklemeye almadan ve yazdırma kuyruğundaki diğer işleri yazdırmaya devam etmeden önce kullanıcı müdahalesi için bekleyeceği süreyi saniye cinsinden ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

Yazıcı Kullanımı

Maks Hız

Maks Verim*

Renkli görüntüleme kitinin yazdırma sırasında nasıl çalışacağını belirleyin.

Notlar:

 • Renkli görüntüleme kiti Maks Verim seçeneğine ayarlandığında, yalnızca siyah sayfa grupları yazdırırken yavaşlar veya durur.
 • Renkli görüntüleme kiti Maks Hız seçeneğine ayarlandığında, ister renkli ister siyah sayfalar yazdırılsın, her zaman çalışır.
Hedefi İndir

RAM*

Disk

Yazıcıya indirilmiş olan yazı tipleri ve makrolar gibi tüm kalıcı kaynakların nereye kaydedileceğini belirtir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

Kaynakları Kaydet

Kapalı*

Açık

Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir iş aldığında yazı tipleri ve makrolar gibi indirilen kaynaklarla ne yapacağını belirler.

Notlar:

 • Kapalı olarak ayarlandığında yazıcı indirilen kaynakları yalnızca bellek gerekene kadar tutar. Etkin olmayan yazıcı diliyle ilişkili kaynaklar silinir.
 • Açık olarak ayarlandığında yazıcı tüm dil geçişlerinde indirilmiş olan tüm kalıcı kaynakları korur. Gerektiğinde yazıcı, kalıcı kaynakları silmek yerine bellek dolu mesajlarını gösterir.
Hepsini Yazdır Sırası

Alfabetik*

Önce En Yeni

Önce En Eski

Tüm bekletilen ve gizli işleri yazdıracağınız zaman yazdırma sırasını belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.


Kalite

Menü öğesi

Açıklama

Yazdırma Modu

Siyah Beyaz

Renkli*

Yazdırma modunu ayarlar.

Yaz Çözünürlüğü

4800 CQ*

1200 dpi

Yazdırılan çıktı için çözünürlüğü ayarlar.

Not: 4800 CQ, maksimum hızda yüksek kalitede çıktı sağlar.

Toner Koyuluğu

1 - 5 (4*)

Metin görüntülerinin açıklığını veya koyuluğunu belirler.

Yarı tonlama

Normal*

Ayrıntı

Daha keskin kenarlı daha düz çizgilere sahip olması için yazdırılan çıktıyı iyileştirin.

Renk Tasarrufu

Kapalı*

Açık

Grafikler ve görüntüleri yazdırmak için kullanılan toner miktarını azaltır.

RGB Parlaklığı

-6 - 6 (0*)

Renkli çıktı için parlaklık, kontrast ve doygunluğu ayarlar.

Not: Bu ayar CMYK renk spesifikasyonlarının kullanıldığı dosyaları etkilemez.

RGB Kontrastı

0 - 5 (0*)

RGB Doygunluğu

0 - 5 (0*)


Gelişmiş Görüntüleme

Menü öğesi

Açıklama

Renk Dengesi

Camgöbeği

-5 - 5 (0*)

Macenta

-5 - 5 (0*)

Sarı

-5 - 5 (0*)

Siyah

-5 - 5 (0*)

Varsayılanlara Sıfırla

Her renk için kullanılan toner miktarını ayarlar.

Renk Düzeltme

Kapalı

Oto*

Manuel

Renk Düzeltme İçeriği

Belgeleri yazdırmak için kullanılan renk ayarlarını değiştirir.

Notlar:

 • Kapalı seçeneği, yazıcıyı renk düzeltmesini yazılımdan alacak şekilde ayarlar.
 • Otomatik seçeneği, yazıcıyı yazdırılan sayfadaki her nesneye farklı renk profilleri uygulayacak şekilde ayarlar.
 • Elle seçeneği, yazdırılan sayfadaki her nesneye uygulanan RGB veya CMYK renk dönüşümlerinin özelleştirilmesini sağlar.
 • Renk Düzeltme İçeriği, yalnızca Renk Düzeltme Manuel olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Renk Örnekleri

Renk Örnekleri Yazdır

Yazıcıda kullanılan RGB ve CMYK renk dönüşüm tablolarının her biri için örnek sayfaları yazdırır.

Renk Ayarı

Yazdırılan çıktıdaki renk değişimlerini ayarlamak üzere yazıcıyı kalibre eder.

Spot Renk Değiştirme

Özel CMYK'yı Ayarla

Adlandırılmış yirmi spot renge belirli CMYK değerleri atar.

Not: Bazı yazıcı modellerinde bu menü öğesi yalnızca Embedded Web Server üzerinden yapılandırılabilir.

RGB Değiştirme

Çıktının renklerini özgün belgenin renkleriyle eşleştirin.

Notlar:

 • Bu menü öğesi için Ekran-Gerçek-Siyah renk tablosu seçilmelidir.
 • Bu menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.

İş Hesaplama

Not: Bu menü yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

Menü öğesi

Açıklama

İş Hesaplama

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı, aldığı yazdırma işlerinin günlüğünü oluşturacak şekilde ayarlar.

Hesaplama Günlüğü Frekansı

Günlük

Haftalık

Aylık*

Yazıcının hangi sıklıkta günlük dosyası oluşturacağını belirler.

Frekans Sonunda Günlük Eylemi

Yok*

Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder

Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil

Geçerli Günlüğü Gönder

Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil

Frekans eşiği sona erdiğinde yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler.

Not: Hesaplama Günlüğü Frekansı öğesinde tanımlanan değer, bu eylemin ne zaman tetikleneceğini belirler.

Doluya Yakın Günlük Eylemi

Kapalı*

Açık

Yazıcı Günlük Dolmak Üzere Eylemini çalıştırmadan önce günlük dosyasının maksimum boyutunu belirtir.

Doluya Yakın Günlük Eylemi

Yok*

Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder

Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil

En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil

Geçerli Günlüğü Gönder

Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil

En Eski Günlüğü Gönder ve Sil

Geçerli Günlüğü Sil

En Eski Günlüğü Sil

Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil

Tüm Günlükleri Sil

Sabit disk dolmak üzereyken yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler.

Not: Günlük Dolmak Üzere'de tanımlanan değer eylemin ne zaman tetikleneceğini belirtir.

Dolu Günlük Eylemi

Yok*

Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil

En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil

Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil

En Eski Günlüğü Gönder ve Sil

Geçerli Günlüğü Sil

En Eski Günlüğü Sil

Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil

Tüm Günlükleri Sil

Disk kullanımı maksimum sınıra (100 MB) ulaştığında yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler.

Günl. Yay. URL'si

Yazıcının iş hesaplama günlüklerini nereye göndereceğini belirler.

Günlükleri Göndermek için E-posta Adresi

Yazıcının iş hesaplama günlüklerini gönderdiği e-posta adresini belirtir.

Günlük Dosyası Öneki

Günlük dosyasının adı için öneki belirler.

Not: TCP/IP menüsünde tanımlanan geçerli ana bilgisayar adı, varsayılan günlük dosyası öneki olarak kullanılır.


XPS

Menü öğesi

Açıklama

Hata Sayfalarını Yazdır

Kapalı*

Açık

XML işaretleme hataları dahil olmak üzere hatalar hakkındaki bilgileri içeren bir test sayfası yazdırır.

Minimum Çizgi Genişliği

1–30 (2*)

Minimum strok genişliğini ayarlar.

Notlar:

 • 1200 dpi'de yazdırılan işler, değeri doğrudan kullanır.
 • 4800 CQ'da yazdırılan işler değerin yarısını kullanır.

PDF

Menü öğesi

Açıklama

Sığdır

Kapalı*

Açık

Sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirir.

Ek notlar

Yazdır

Yazdırma*

PDF'deki notların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler.


PostScript

Menü öğesi

Açıklama

Baskı PS Hatası

Kapalı*

Açık

PostScript® hatası tanımlayan bir sayfa yazdırır.

Not: Bir hata oluştuğunda gerçekleştirilen iş durur, yazıcı bir hata mesajı yazdırır ve yazdırma işinin kalanı iptal edilir.

Minimum Çizgi Genişliği

1–30 (2*)

Minimum strok genişliğini ayarlar.

Notlar:

 • 1200 dpi'de yazdırılan işler, değeri doğrudan kullanır.
 • 4800 CQ'da yazdırılan işler değerin yarısını kullanır.
PS Başlangıç Modunu Kilitle

Kapalı*

Açık

SysStart dosyasını devre dışı bırakır.

Resim Düzgünleştirme

Kapalı*

Açık

Düşük çözünürlüklü görüntülerin kontrastını ve netliğini geliştirir.

Not: Bu ayar, çözünürlüğü 300 dpi veya daha yüksek olan görüntüleri etkilemez.

Yazı Tipi Önceliği

Yerleşik*

Flash/Disk

Font arama sırasını belirleyin.

Notlar:

 • Yerleşik seçeneği, yazıcıyı istenen font için flash bellek veya yazıcı sabit diskinden önce kendi belleğinde arama yapacak şekilde ayarlar.
 • Flash/Disk seçeneği, yazıcıyı istenen font için yazıcı belleğinden önce flash bellek veya yazıcı sabit diskinde arama yapacak şekilde ayarlar.
 • Bu menü öğesi yalnızca bir flash bellek veya yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.
Bekleme Zaman Aşımı

Kapalı

Açık* (40 saniye)

Yazıcıyı, bir yazdırma işini iptal etmeden önce daha fazla veri bekleyecek şekilde ayarlar.


PCL

Menü öğesi

Açıklama

Yazı Tipi Kaynağı

Yerleşik*

Disk

Flash

Tümü

Varsayılan yazı tipi seçimini içeren kaynağı seçer.

Notlar:

 • Flash ve Disk yalnızca bazı yazıcı modellerinde görünür.
 • Flash ve Disk'in görünmesi için okuma veya yazma korumalı olmadıklarından emin olun.
Yazı Tipi Adı

[Mevcut yazı tiplerinin listesi] (Courier*)

Belirlenen yazı tipi kaynağından bir yazı tipi seçer.

Simge Takımı

[Mevcut simge takımının listesi] (10U PC-8*)

Her yazı tipi adının simge takımını belirtir.

Not: Bir simge takımı alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler.

Karakter Aralığı

0,08–100 (10*)

Sabit veya tek aralıklı yazı tipleri için karakter aralığını belirleyin.

Not: Karakter aralığı, yazının bir yatay inç indeki sabit aralıklı karakterlerin sayısıdır.

Yönlendirme

Dikey*

Yatay

Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.

Sayfa Başına Satır

1–255

PCL® veri akışı aracılığıyla yazdırılan her sayfa için metin çizgilerinin sayısını belirler.

Notlar:

 • Bu menü öğesi, seçilen sayıda istenen satırın sayfanın varsayılan kenar boşlukları arasında yazdırılmasına neden olan dikey kaydırmayı etkinleştirir.
 • 60 ABD'de varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
PCL5 Minimum Çizgi Genişliği

1–30 (2*)

İlk minimum strok genişliğini ayarlar.

Notlar:

 • 1200 dpi'de yazdırılan işler, değeri doğrudan kullanır.
 • 4800CQ'da yazdırılan işler değerin yarısını kullanır.
PCLXL Minimum Çizgi Genişliği

1–30 (2*)

A4 Genişliği

198 mm*

203 mm

A4 boyutunda kağıtta mantıksal sayfanın genişliğini ayarlar.

Not: Mantıksal sayfa, fiziksel sayfada verilerin yazdırıldığı alandır.

Önce SB sonra SD

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı, satır besleme kontrol komutundan sonra sürgü dönüşü gerçekleştirecek biçimde ayarlar.

Not: Sürgü dönüşü, imlecin konumunu aynı satırdaki ilk konuma götürmesi için yazıcıya komut veren bir mekanizmadır.

Önce SD sonra SB

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı, sürgü dönüşü kontrol komutundan sonra satır besleme gerçekleştirecek biçimde ayarlar.

Tepsi Yeninumara

ÇA Besleyici Ata

Tepsi [x] Ata

Elle Kağıt Ata

Elle Zarf Ata

Yazıcıyı, belirli bir kağıt kaynağı talep etmek üzere farklı bir kaynak atamaları seti kullanan farklı bir yazdırma sürücüsü veya özel uygulamayla çalışması için yapılandırır.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kapalı*: Yazıcı, fabrika varsayılan kağıt kaynağı atamalarını kullanır.

Hiçbiri: Kağıt kaynağı, Kağıt Kaynağını Seç komutunu yok sayar.

0-199: Kağıt kaynağına özel bir değer atamak için sayısal bir değer seçin.

Not: Çok amaçlı besleyici yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Tepsi Yeninumara

Ürt. Ayarlarını Göster

Her kağıt kaynağına atanan varsayılan fabrika değerini gösterir.

Tepsi Yeninumara

Varsayılanları Geri Yükle

Yeniden tepsi seçme değerlerini fabrika varsayılanlarına geri yükler.

Yazdırma Zaman Aşımı

Kapalı

Açık* [90]

Yazıcı saniye cinsinden belirlenen bir süre zarfında boşta kaldıktan sonra bir yazdırma işini bitirmesi için yazıcıyı ayarlar.


HTML

Menü öğesi

Açıklama

Font Adı

[Fontların listesi] (Times*)

HTML belgeleri için kullanılacak fontu ayarlar.

Font Boyutu

1–255 (12*)

HTML belgeleri için kullanılacak font boyutunu ayarlar.

Ölçekle

%1–400 (100*)

HTML belgelerini ölçeklendirir.

Yönlendirme

Dikey*

Yatay

HTML belgelerinin sayfa yönlendirmesini ayarlar.

Marj Boyutu

8–255 mm (19*)

HTML belgelerinin sayfa kenar boşluğunu ayarlar.

Artalanlar

Yazdırma

Yazdır*

HTML belgeleri için artalan bilgilerini veya grafikleri yazdırır.


Görüntü

Menü öğesi

Açıklama

Otomatik Sığdır

Açık

Kapalı*

Bir görüntü için en uygun kağıt boyutunu ve yönlendirme ayarını seçer.

Not: Açık olarak ayarlandığında, bu menü öğesi görüntünün ölçeklendirme ve yönlendirme ayarlarını geçersiz kılar.

Negatif

Kapalı*

Açık

İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır.

Not: Bu menü öğesi GIF veya JPEG görüntü formatlarına uygulanmaz.

Ölçeklendirme

Sol Üstü Sabitle

En İyi Sığdır*

Ortayı Sabitle

Yüks./Genişlik Sığdır

Yüksekliği Sığdır

Genişliği Sığdır

Görüntüyü yazdırılabilir alana sığacak şekilde ayarlar.

Not: Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde, Ölçeklendirme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.

Yönlendirme

Dikey*

Yatay

Dikey Ters Çevir

Yatay Ters Çevir

Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.