Güvenlik

Not: Bazı yazıcı modellerinde bu menü yalnızca Embedded Web Server üzerinden yapılandırılabilir.

Oturum Açma Yöntemleri

İzinleri Yönet

Menü öğesi

Açıklama

Fonksiyon Erişimi

Adres Defterini Değiştir

Profilleri Oluştur

Yer İmlerini Yönet

Flash Sürücü Yazdırma

Flash Sürücü Renkli Yazdırma

Bekletilen İşlere Erişim

Kullanıcı Profilleri

Aygıttaki İşleri İptal Et

Dil Değiştir

İnternet Yazdırma Protokolü (IPP)

Siyah Beyaz Yazdırma

Renkli Yazdırma

Yazıcı işlevlerine erişimi kontrol eder.

Yönetici Menüleri

Güvenlik Menüsü

Ağ/Bağlantı Noktaları Menüsü

Kağıt Menüsü

Raporlar Menüsü

İşlev Yapılandırma Menüleri

Sarf Malz. Menüsü

Seçenek Kartı Menüsü

SE Menüsü

Aygıt Menüsü

Yazıcı menülerine erişimi kontrol eder.

Aygıt Yönetimi

Uzaktan Yönetim

Bellenim Güncellemeleri

Uygulama Yapılandırması

Operatör Paneli Kilidi

Tüm Ayarları İçe/Dışa Aktar

Servis Dışı Silme

Yazıcı yönetim seçeneklerine erişimi kontrol eder.

Uygulamalar

Yeni Uygulamalar

Slayt Gösterisi

Duvar Kağıdını Değiştir

Ekran Koruyucu

Formlar ve Sık Kullanılanlar

Eco-Settings

Yazıcı uygulamalarına erişimi kontrol eder.

Not: Liste, Embedded Web Server'dan etkinleştirilen uygulamalara göre değişiklik gösterebilir.


Yerel Hesaplar

Menü öğesi

Açıklama

Grupları/İzinleri Yönet

Grup Ekle

Erişim Denetimlerini Al

Fonksiyon Erişimi

Yönetici Menüleri

Aygıt Yönetimi

Uyglmlr

Tüm Kullanıcılar

Erişim Denetimlerini Al

Fonksiyon Erişimi

Yönetici Menüleri

Aygıt Yönetimi

Uyglmlr

Yönetici

Yazıcı işlevleri, uygulamalar ve güvenlik ayarlarına grup veya kullanıcı erişimini kontrol eder.

Kullanıcı Ekle

Kullanıcı Adı/Parola

Kullanıcı Adı

Parola

PIN

Yazıcı işlevlerine erişimi yönetmek için yerel hesaplar oluşturur.

Kullanıcı Adı/Parolalı Hesaplar

Kullanıcı Ekle

Kullanıcı Adlı Hesaplar

Kullanıcı Ekle

Parolalı Hesaplar

Kullanıcı Ekle

PIN'li Hesaplar

Kullanıcı Ekle


USB Aygıtlarını Zamanla

Menü öğesi

Açıklama

Zamanlamalar

Yeni Program Ekle

USB bağlantı noktalarına erişimi programlar.


Güvenlik Denetim Günlüğü

Menü öğesi

Açıklama

Denetimi Etkinleştir

Kapalı*

Açık

Olayları güvenli denetim günlüğü ve uzak sistem günlüğünde kaydeder.

Uzak SisGünlüğünü Etkinleştir

Kapalı*

Açık

Denetim günlüklerini uzak sunucuya gönderir.

Uz. Sis. Gnlğ. Sncs.

Uzak sistem günlüğü sunucusunu belirler.

Uz. Sis. Gnlğ. Bağ Nkt.

1–65535 (514*)

Uzak sistem günlüğü bağlantı noktasını belirtir.

Uz. Sis. Gnlğ. Yntm.

Normal UDP*

Stunnel

Günlüklenen olayları uzak sunucuya iletmek için bir sistem günlüğü yöntemi belirler.

Uzak SisGünlüğü Tesisi

0 - Çekirdek Mesajları

1 - Kullanıcı Düzeyi Mesajlar

2 - Posta Sistemi

3 - Sistem Araçları

4 - Güvenlik/Kimlik Doğrulama Mesajları*

5 - Sistem Günlükleri Tarafından Dahili Olarak Oluşturulan Mesajlar

6 - Çizgi Yazıcı Alt Sistemi

7 - Ağ Haberleri Alt Sistemi

8 - UUCP Alt Sistemi

9 - Saat Araçları

10 - Güvenlik/Kimlik Doğrulama Mesajları

11 - FTP Araçları

12 - NTP Alt Sistemi

13 - Günlük Denetimi

14 - Günlük Uyarısı

15 - Saat Araçları

16 - Yerel Kullanım 0 (local0)

17 - Yerel Kullanım 1 (local1)

18 - Yerel Kullanım 2 (local2)

19 - Yerel Kullanım 3 (local3)

20 - Yerel Kullanım 4 (local4)

21 - Yerel Kullanım 5 (local5)

22 - Yerel Kullanım 6 (local6)

23 - Yerel Kullanım 7 (local7)

Yazıcının günlük olaylarını uzak sunucuya gönderirken kullandığı tesis kodunu belirler.

Günlüklenecek Olayların Ciddiyeti

0 - Acil Durum

1 - Uyarı

2 - Kritik

3 - Hata

4 - Uyarı*

5 - Duyuru

6 - Bilgi Amaçlı

7 - Hata Ayıklama

Günlüklenecek mesajlar ve olayların minimum öncelik düzeyini belirler.

Uzak Sistem Günlüğü Günlüğe Alınmayan Olaylar

Kapalı*

Açık

Ciddiyet düzeyi ne olursa olsun tüm olayları uzak sunucuya gönderir.

Yöneticinin E-posta Adresi

Yöneticiye günlüklenen olayların e-posta bildirimini gönderir.

E-posta Günlüğü Temizlendi Uyarısı

Kapalı*

Açık

Bir günlük girişi silindiğinde yöneticiye e-posta bildirimi gönderir.

E-posta Günlüğü Silindi Uyarısı

Kapalı*

Açık

Günlük dolup en eski girişlerin üzerine yazmaya başladığında yöneticiye e-posta bildirimi gönderir.

Tüm Davranışı Kaydet

En Eski Girişlerin Üzerine Kaydır*

Günlüğü E-postayla Gönderip Tüm Girişleri Sil

Günlük kendisine ayrılan belleği doldurduğunda günlük depolama sorunlarını çözer.

E-posta % Dolu Uyarısı

Kapalı*

Açık

Günlük kendisine ayrılan belleği doldurduğunda yöneticiye e-posta bildirimi gönderir.

% Tam Uyarı Düzeyi

1–99 (90*)

E-posta Günlüğü Dışa Aktarıldı Uyarısı

Kapalı*

Açık

Bir günlük dışa aktarıldığında yöneticiye e-posta bildirimi gönderir.

E-posta Günlüğü Ayarları Değiştirildi Uyarısı

Kapalı*

Açık

Denetimi Etkinleştir ayarlandığında yöneticiye e-posta bildirimi gönderir.

Satır Sonlarını Kaydet

LF (\n)*

CR (\r)

CRLF (\r\n)

Günlük dosyasının her satırı nasıl sonlandıracağını belirler.

Dışa Aktarmaları Dijital Olarak İmzala

Kapalı*

Açık

Dışa aktarılan her günlük dosyasına dijital imza ekler.

Günlüğü Temizle

Tüm denetim günlüklerini siler.

Günlüğü Gönder

Syslog (RFC 5424)

Syslog (RFC 3164)

CSV

Güvenlik günlüğünü flash sürücüye aktarır.


Oturum Açma Sınırlamaları

Menü öğesi

Açıklama

Oturum açılamama sayısı

1–10 (3*)

Kullanıcının bağlantısının kaç başarısız oturum açma denemesinden sonra kilitleneceğini belirler.

Açılamama zaman çerçevesi

1–60 dakika (5*)

Kullanıcının bağlantısının kilitlenmemesi için başarısız oturum açma denemeleri arasında geçmesi gereken süreyi belirler.

Kilitlenme süresi

1–60 dakika (5*)

Bağlantının kilitli kaldığı süreyi belirler.

Web'den Oturum Açma Zaman Aşımı

1–120 dakika (10*)

Kullanıcı oturumu otomatik olarak kapatılmadan önceki uzaktan oturum açma gecikmesini belirler.


Gizli Yazdırma Ayarı

Menü öğesi

Açıklama

Maks Geçersiz PIN

2–10

Kaç defa geçersiz PIN girilebileceğini ayarlar.

Notlar:

  • Sıfır değeri bu ayarı kapatır.
  • Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN'in yazdırma işleri silinir.
Gizli İş Bitimi

Kapalı*

1 Saat

4 Saat

24 Saat

1 Hafta

Gizli yazdırma işlerinin sona erme süresini ayarlar.

Notlar:

  • Bu menü öğesi yazıcı belleği veya sabit diskinde gizli yazdırma işleri varken değiştirilirse bu yazdırma işlerinin sona erme süresi yeni varsayılan değere değiştirilmez.
  • Yazıcı kapatılırsa, yazıcı belleğinde bekletilen tüm gizli işler silinir.
Tekrarlanan İş Bitimi

Kapalı*

1 Saat

4 Saat

24 Saat

1 Hafta

Tekrarlamak istediğiniz yazdırma işinin sona erme süresini ayarlar.

Doğrulanan İş Bitimi

Kapalı*

1 Saat

4 Saat

24 Saat

1 Hafta

Yazıcının kalan kopyaları yazdırmadan önce kullanıcının kalitesini incelemesi için bir kopya yazdırmasının sona erme süresini ayarlar.

Yedek İş Bitimi

Kapalı*

1 Saat

4 Saat

24 Saat

1 Hafta

Yazıcının daha sonra yazdırmak üzere yazdırma işlerini saklamasının sona erme süresini ayarlar.

Tüm İşlerin Bekletilmesini İste

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı, tüm yazdırma işlerini bekletecek şekilde ayarlar.

Çift belgeleri sakla

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı, aynı dosya adına sahip belgeleri yazdırırken önceki yazdırma işinin üzerine yazmayacak şekilde ayarlar.


Disk Şifreleme

Not: Bu menü yalnızca bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

Menü öğesi

Açıklama

Durum

Etkin

Devre dışı

Disk Şifrelemenin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirler.

Şifrelemeye başla

Yazıcının veya sabit diskin çalınması durumunda hassas verilerin kaybolmasını önler.

Not: Disk şifreleme etkinleştirildiğinde sabit diskin tüm içeriği silinir. Şifrelemeye başlamadan önce gerekirse yazıcıdaki önemli bilgilerinizi yedekleyin.


Geçici Veri Dosyalarını Sil

Menü öğesi

Açıklama

Dahili belleğe kaydedildi

Kapalı*

Açık

Yazıcı belleğinde kayıtlı tüm dosyaları siler.

Sabit diske kaydedildi

1 Geçişle Sil*

3 Geçişle Sil

7 Geçişle Sil

Yazıcının sabit diskinde kayıtlı tüm dosyaları siler.


Çözüm LDAP Ayarları

Bunu kullanın

Bunun için

LDAP Yönlendirmelerini İzle

Kapalı*

Açık

Oturum açan kullanıcı hesabı için etki alanında farklı sunucuları arar.

LDAP Sertifika Doğrulaması

Hayır*

Evet

LDAP sertifikalarının doğrulamasını etkinleştirir.


Mobil Hizmetler Yönetimi

Kullanım

Bunun için

AirPrint

Yazdır

Kapalı

Açık*

AirPrint ile yazdırmayı etkinleştirin.


Muhtelif

Menü öğesi

Açıklama

Korunan Özellikler

Göster*

Gizle

Kullanıcının sahip olduğu güvenlik izninden bağımsız olarak İşlev Erişim Denetimi'nin (FAC) koruduğu tüm özellikleri gösterir.

Not: FAC belirli menülere ve işlevlere erişimi yönetir veya bunları tamamen devre dışı bırakır.

Yazdırma İzni

Kapalı*

Açık

Yazdırmadan önce kullanıcının oturum açmasına izin verir.

Varsay. Yazdırma İzni Oturum Açma

Yazdırma İzni için varsayılan oturum açmayı ayarlar.

Güvenlik Sıfırlama Anahtarı

"Ziyaretçi" erişimini etkinleştir*

Etkisiz

Güvenlik sıfırlama anahtarını kullanmanın etkisini belirler.

Notlar:

  • Anahtar, denetleyici anakartındaki kilit simgesinin arkasında bulunur.
  • "Ziyaretçi" erişimini etkinleştir seçeneği, oturum açmamış kullanıcılara tam erişim denetimi sağlar.
  • Etkisiz seçeneği, sıfırlamanın yazıcı güvenlik yapılandırması üzerinde hiçbir etkisinin olmamasını sağlar.
Minimum Parola Uzunluğu

0–32 (0*)

Parola için izin verilen minimum karakterleri belirler.