Raporlar

Menü Ayarları Sayfası

Menü öğesi

Açıklama

Menü Ayarları Sayfası

Yazıcı tercihleri, ayarlar ve yapılandırmaları içeren bir rapor yazdırır.


Aygıt

Menü öğesi

Açıklama

Aygıt Bilgileri

Yazıcı hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır.

Aygıt İstatistikleri

Yazıcı kullanımı ve sarf malzemelerinin durumu hakkında bir rapor yazdırır.

Profil Listesi

Yazıcıda kayıtlı profillerin listesini yazdırır.

Değer Raporu

Yazıcının seri numarasını ve model adını içeren bir rapor yazdırır.


Yazdır

Menü öğesi

Açıklama

Fontları Yazdır

PCL Yazı Tipleri

PS Fontları

Her bir yazıcı dilinde mevcut olan fontlar hakkındaki bilgileri ve örnekleri yazdırır.

Dizin Yazdır

Flash sürücü veya yazıcı sabit diskinde depolanan kaynakları yazdırır.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bir flash sürücü veya yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.


Menü öğesi

Açıklama

Ağ Ayarları Sayfası

Yazıcının yapılandırılmış ağ ve kablosuz ayarlarını gösteren bir sayfa yazdırır.

Not: Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.