Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor

Bu sorunu düzeltmek için yazıcı bölgesiyle uyuşan doğru bölgeye sahip bir kartuş satın alın veya tüm dünyada geçerli bir kartuş satın alın.

Yazıcı ve toner kartuşu bölgeleri

Bölge

Sayısal kod

Tüm Dünya veya Tanımsız bölge

0

Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada)

1

Avrupa Ekonomik Bölgesi, Batı Avrupa, Kuzey ülkeleri, İsviçre

2

Asya Pasifik

3

Latin Amerika

4

Avrupa'nın geri kalanı, Orta Doğu, Afrika

5

Avustralya, Yeni Zelanda

6

Geçersiz bölge

9


Not: Yazıcı ve toner kartuşunun bölge ayarlarını bulmak için yazıcı kalitesi sınama sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden şuraya gidin: Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları.

Lexmark markalı olmayan sarf malzemesi

Yazıcı Lexmark dışı bir sarf malzemesi veya parça algıladı.

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir.

Tüm ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır; başka marka sarf malzemeleri ve parçalar kullanılması öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında olmayabilir.

Bu risklerin tümünü veya bir bölümünü kabul edip yazıcı modelinize bağlı olarak yazıcınızda orijinal olmayan sarf malzemeleri ya da parçalar kullanmaya devam etmek için kontrol panelinden X ve # ya da X ve seç düğmesidüğmelerine aynı anda basıp 15 saniye basılı tutun.

Bu riskleri kabul etmek istemiyorsanız üçüncü taraf sarf malzemesini ya da parçasını yazıcınızdan çıkarın ve orijinal bir Lexmark sarf malzemesi ya da parçası takın. Daha fazla bilgi için bkz. Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma.

X ve # ya da X ve seç düğmesi düğmelerine aynı anda basıp 15 saniye basılı tutmanıza rağmen yazıcı yazdırma işlemi yapmıyorsa sarf malzemesi kullanım sayacını sıfırlayın.

  1. Kontrol panelinden şuraya gidin:

    Ayarlar > Aygıt > Bakım > Yapılandırma Menüsü > Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar

    Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için seç düğmesi tuşuna basın.

  2. Sıfırlamak istediğiniz parçayı ya da sarf malzemesini seçin, ardından Başlat düğmesini seçin.

  3. Uyarı mesajını okuyun, ardından Devam düğmesini seçin.

  4. Mesajı silmek için X ve # ya da X ve seç düğmesi düğmelerine aynı anda basıp 15 saniye basılı tutun.

  5. Not: Sarf malzemesi kullanım sayaçlarını sıfırlayamıyorsanız öğeyi satın aldığınız yere götürün.