Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 20 kg'dan (44 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla kişi gerekebilir.
standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte verilen güç kablosunu veya üretici onaylı yedek güç kablolarını kullanın.
standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:
Not: Hatalı taşımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisinin kapsamında değildir.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Taşıma talimatları için http://support.lexmark.com adresine gidin veya sistem destek personeline başvurun.