Ağ/Bağlantı Noktaları

Ağa Genel Bakış

Menü öğesi

Açıklama

Etkin Bağdaştırıcı

Oto*

Standart Ağ

Kablosuz

Ağın basıl bağlandığını belirler.

Not: Kablosuz seçeneği yalnızca yazıcıda kablosuz ağ bağdaştırıcısı olduğunda görünür.

Ağ Durumu

Yazıcı ağının bağlantı durumunu gösterir.

Yazıcıda Ağ Durumunu Göster

Açık*

Kapalı

Ağ durumunu ekranda gösterir.

Hız, Çift Taraflı

Halen etkin ağ kartının hızını gösterir.

IPv4

IPv4 adresini gösterir.

Tüm IPv6 Adresleri

Tüm IPv6 adreslerini gösterir.

Yaz.Sunucusunu Sıfırla

Yazıcının tüm etkin ağ bağlantılarını sıfırlar.

Not: Bu ayar tüm ağ yapılandırma ayarlarını kaldırır.

Ağ İş Zamanaşımı

Kapalı

Açık* (90 saniye)

Yazıcının bir ağ yazdırma işini iptal etmesinden önceki süreyi ayarlar.

Banner Sayfası

Kapalı*

Açık

Banner sayfası yazdırır.


Kablosuz

Not: Bu menü yalnızca Wi-Fi ağına bağlı yazıcılar veya bir kablosuz ağ bağdaştırıcısı bulunan yazıcılar için kullanılabilir.

Menü öğesi

Açıklama

Mobil Uygulamayı Kullanarak Kur

Lexmark Mobil Yardımcı'yı kullanarak Wi-Fi bağlantısını yapılandırma.

Yazıcı Paneli Üzerinden Kurulum

Ağ Seç

Wi-Fi Ağı Ekleme

Ağ Adı

Ağ Modu

Altyapı

Kablosuz Güvenlik Modu

Devre dışı*

WEP

WPA2/WPA - Kişisel

WPA2 - Kişisel

802.1x - RADIUS

Kontrol panelini kullanarak Wi-Fi bağlantısını yapılandırır.

Not: 802.1x - RADIUS yalnızca Embedded Web Server üzerinden yapılandırılabilir.

Wi-Fi Protected Setup

Düğme Yöntemini Başlat

PIN Yöntemini Başlatma

Wi-Fi ağı kurun ve ağ güvenliğini etkinleştirin.

Notlar:

 • Düğme Yöntemini Başlat seçeneği, belirlenen bir sürede hem yazıcıdaki hem de erişim noktasındaki (kablosuz yönlendirici) düğmelere basıldığında yazıcının bir Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlar.
 • PIN Yöntemini Başlat seçeneği, yazıcıda erişim noktasının kablosuz ayarlarına bir PIN girildiğinde yazıcının bir Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlar.
Ağ Modu

BSS Türü

Altyapı*

Ağ modunu ayarlar.

Wi-Fi Direct'i Etkinleştir

Açık

Kapalı*

Doğrudan yazıcıya bağlamak üzere Wi-Fi Direct özellikli aygıtları etkinleştirin.

Uyumluluk

802.11b/g/n (2,4 GHz)*

802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

802.11a/n/ac (5 GHz)

Wi-Fi ağı standardını belirler.

Not: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) ve 802.11a/n/ac (5 GHz) yalnızca bir Wi-Fi seçeneği yüklüyse görüntülenir.

Kablosuz Güvenlik Modu

Devre dışı*

WEP

WPA2/WPA-Kişisel

WPA2-Kişisel

802.1x - RADIUS

Yazıcıyı Wi-Fi aygıtlarına bağlamak için güvenlik modunu ayarlar.

Not: 802.1x - RADIUS yalnızca Embedded Web Server üzerinden yapılandırılabilir.

WEP Kimlik Doğrulama Modu

Oto*

Açık

Paylaştırılmış

Yazıcı için Kablosuz Şifreleme Protokolü (WEP) türünü ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WEP olarak ayarlandığında görünür.

WEP Anahtarı Ayarla

Güvenli Wi-Fi bağlantısı için bir WEP parolası belirler.

WPA2/WPA Kişisel

AES

Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) üzerinden Wi-Fi güvenliğini etkinleştirir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WPA2/WPA-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.

Ön Paylaşımlı Anahtar Ayarla

Güvenli Wi-Fi bağlantısı için parolayı ayarlar.

WPA2-Kişisel

AES

WPA2 üzerinden Wi-Fi güvenliğini etkinleştirir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WPA2-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.

802.1x Şifreleme Modu

WPA+

WPA2*

802.1x standardı üzerinden Wi-Fi güvenliğini etkinleştirir.

Notlar:

 • Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu 802.1x - RADIUS olarak ayarlandığında görünür.
 • 802.1x - RADIUS yalnızca Embedded Web Server üzerinden yapılandırılabilir.
IPv4

DHCP'yi Etkinleştir

Açık*

Kapalı

Statik IP Adresini Ayarla

IP Adresi

Ağ Maskesi

Ağ Geçidi

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHCP) etkinleştirir ve statik IP adresini yapılandırır.

Not: DHCP, bir sunucunun IP adresini ve yapılandırma bilgilerini istemcilere dinamik bir şekilde dağıtmasını sağlayan standart bir protokoldür.

IPv6

IPv6'yi Etkinleştir

Açık*

Kapalı

DHCPv6'yi Etkinleştir

Açık

Kapalı*

Durum Bilgisi İçermeyen Adres Otomatik Yapılandırması

Açık*

Kapalı

DNS Sunucusu Adresi

Elle Atanmış IPv6 Adresi

Elle Atanmış IPv6 Router

Adres Öneki

Tüm IPv6 Adresleri

Tüm IPv6 Yönlendirici Adresleri

Yazıcının IPv6 ayarlarını etkinleştirir ve yapılandırır.

Ağ Adresi

UAA

LAA

Ağ adreslerini görüntüler.

PCL SmartSwitch

Kapalı

Açık*

Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir.

Not: PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

PS SmartSwitch

Kapalı

Açık*

Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir.

Not: PS SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

İş Arabellekleme

Açık

Kapalı*

İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bir sabit disk takıldığında kullanılabilir.

Mac İkili PS

Oto*

Açık

Kapalı

Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar.

Notlar:

 • Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
 • Kapalı, yazdırma işlerini standart protokolü kullanarak filtreler.

Ethernet

Menü öğesi

Açıklama

Network Speed (Ağ Hızı)

Etkin ağ bağdaştırıcısının hızını gösterir.

IPv4

DHCP'yi Etkinleştir

Açık*

Kapalı

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHCP) etkinleştirir.

Not: DHCP, bir sunucunun IP adresini ve yapılandırma bilgilerini istemcilere dinamik bir şekilde dağıtmasını sağlayan standart bir protokoldür.

IPv4

Statik IP Adresini Ayarla

IP Adresi

Ağ Maskesi

Ağ Geçidi

Yazıcınızın statik IP adresini ayarlar.

IPv6

IPv6'yi Etkinleştir

Kapalı

Açık*

Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirin.

IPv6

DHCPv6'yi Etkinleştir

Kapalı*

Açık

Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirin.

IPv6

Durum Bilgisi İçermeyen Adres Otomatik Yapılandırması

Kapalı

Açık*

Ağ bağdaştırıcısını, bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edecek şekilde ayarlar.

IPv6

DNS Sunucusu Adresi

DNS sunucusu adresini belirler.

IPv6

Elle Atanmış IPv6 Adresi

IPv6 adresini atar.

IPv6

Elle Atanmış IPv6 Router

IPv6 adresini atar.

IPv6

Adres Öneki

0–128 (64*)

Adres önekini belirler.

IPv6

Tüm IPv6 Adresleri

Tüm IPv6 adreslerini gösterir.

IPv6

Tüm IPv6 Yönlendirici Adresleri

Tüm IPv6 yönlendirici adreslerini gösterir.

Ağ Adresi

UAA

LAA

Yazıcının Ortam Erişim Denetimi (MAC) adreslerini gösterir: Yerel Yönetimli Adres (LAA) ve Evrensel Yönetimli Adres (UAA).

Not: Yazıcı LAA'sını elle değiştirebilirsiniz.

PCL SmartSwitch

Kapalı

Açık*

Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir.

Not: PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

PS SmartSwitch

Kapalı

Açık*

Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir.

Not: PS SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

İş Arabellekleme

Kapalı

Açık*

İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcı sabit diskinde saklar.

Notlar:

 • Bu menü öğesi yalnızca bir sabit disk takıldığında kullanılabilir.
 • Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.
Mac İkili PS

Oto*

Açık

Kapalı

Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar.

Notlar:

 • Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
 • Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.
Enerji Tasarruflu Ethernet

Kapalı

Açık*

Yazıcı Ethernet ağından veri almadığında güç tüketimini azaltır.


TCP/IP

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi

Açıklama

Ana Makine Adını Ayarla

Geçerli TCP/IP ana bilgisayar adını ayarlar.

Etki Alanı Adı

Etki alanı adını ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

DHCP/BOOTP'nin NTP sunucusunu güncellemesine izin ver

Kapalı

Açık*

DHCP ve BOOTP istemcilerinin yazıcının NTP ayarlarını güncellemesine izin verir.

Sıfır Yapılandırma Adı

Sıfır yapılandırmalı ağ için bir hizmet adı belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Auto IP'yi etkinleştir

Kapalı

Açık*

Otomatik olarak bir IP adresi atar.

DNS Sunucusu Adresi

Geçerli Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) sunucu adresini belirler.

Yedek DNS Sunucu Adresi

Yedek DNS sunucu adreslerini belirler.

Yedek DNS Sunucu Adresi 2
Yedek DNS Sunucu Adresi 3
Etki Alanı Arama Sırası

Ağın farklı etki alanlarında bulunan yazıcıyı ve kaynaklarını bulmak için etki alanı adlarının listesini belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

DDNS'yi Etkinleştir

Kapalı*

Açık

Dinamik DNS ayarlarını günceller.

DDNS TTL

Geçerli DDNS ayarlarını belirler.

Varsayılan TTL
DDNS Yenileme Süresi
mDNS'i Etkinleştir

Kapalı

Açık*

Multicast DNS ayarlarını günceller.

WINS Sunucusu Adresi

Windows İnternet Ad Hizmeti (WINS) için bir sunucu adresi belirler.

BOOTP'yi Etkinleştir

Kapalı*

Açık

BOOTP'nin yazıcı IP adresi atamasını sağlar.

Sınırlı Sunucu Listesi

TCP bağlantıları için bir IP adresi belirler.

Notlar:

 • IP adreslerini ayırmak için virgül kullanın.
 • En fazla 50 IP adresi ekleyebilirsiniz.
Sınırlı Sunucu Listesi Seçenekleri

Tüm Bağlantı Noktalarını Engelle*

Yalnızca Yazdırmayı Engelle

Yalnızca Yazdırmayı ve HTTP'yi Engelle

Listedeki IP adreslerinin yazıcı işlevine nasıl erişebileceğini belirler.

MTU

TCP bağlantıları için bir maksimum iletim birimi (MTU) parametresi belirler.

Ham Baskı Bağlantı Noktası

1–65535 (9100*)

Ağa bağlı yazıcılar için bir ham bağlantı noktası numarası belirler.

Çıkış Trafiği Maksimum Hızı

Kapalı*

Açık

Yazıcının maksimum iletim oranını etkinleştirir.

Gelişmiş TLS Güvenliği

Kapalı*

Açık

Yazıcı gizliliğini ve veri bütünlüğünü geliştirir.


SNMP

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi

Açıklama

SNMP Sürüm 1 ve 2c

Etkin

Kapalı

Açık*

SNMP Setine İzin Ver

Kapalı

Açık*

PPM MIB'yi Etkinleştir

Kapalı

Açık*

SNMP Topluluğu

Yazdırma sürücüleri ve uygulamaları yüklemek için Simple Network Management Protocol (SNMP) sürüm 1 ve 2c'yi yapılandırır.

SNMP Sürüm 3

Etkin

Kapalı

Açık*

Okunur/Yazılır Kimlik Bilgilerini Belirle

Kullanıcı Adı

Parola

Salt Okunur Kimlik Bilgilerini Belirle

Kullanıcı Adı

Parola

Kimlik Doğrulama Karması

MD5

SHA1*

Minimum Kimlik Doğrulama Düzeyi

Kimlik Doğrulama Yok, Gizlilik Yok

Kimlik Doğrulama, Gizlilik Yok

Kimlik Doğrulama, Gizlilik*

Gizlilik Algoritması

DES

AES-128*

Yazıcı güvenliğini yüklemek ve güncellemek için SNMP sürüm 3'ü yapılandırır.


IPSec

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi

Açıklama

IPSec'i Etkinleştir

Kapalı*

Açık

Internet Protocol Security'yi (IPSec) etkinleştirir.

Temel Yapılandırma

Varsayılan*

Uyumluluk

Güvenli

IPSec temel yapılandırmasını ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca IPSec'i Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür.

IPSec Aygıt Sertifikası

Bir IPSec sertifikası belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Temel Yapılandırma Uyumluluk olarak ayarlandığında görünür.

Ön Paylaşımlı Anahtarla Kimlik Doğrulamalı Bağlantılar

Ana Makine [x]

Adres

Anahtar

Yazıcının kimlik doğrulamalı bağlantılarını yapılandırır.

Not: Bu menü öğeleri yalnızca IPSec'i Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür.

Sertifikayla Kimlik Doğrulamalı Bağlantılar

Ana Makine [x] Adresi[/subnet]

Adres[/subnet]


802.1x

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi

Açıklama

Etkin

Kapalı*

Açık

Yazıcının erişime izin vermeden önce kimlik doğrulaması isteyen ağlara katılmasını sağlar.

Not: Bu menü öğesinin ayarlarını yapılandırmak için Embedded Web Server'a erişin.


LPD Yapılandırması

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi

Açıklama

LPD Zaman Aşımı

0–65535 saniye (90*)

Line Printer Daemon (LPD) sunucusunun askıda kalmış veya geçersiz yazdırma işlerini sonsuza kadar beklemesini önlemek için zaman aşımı değerini ayarlar.

LPD Kapak Sayfası

Kapalı*

Açık

Tüm LPD yazdırma işleri için kapak sayfası yazdırır.

Not: Kapak sayfası, yazdırma işinin yazdırma işlerini ayıran ve yazdırma işini isteyen kullanıcıyı tanımlayan ilk sayfasıdır.

LPD Tanıtım Sayfası

Kapalı*

Açık

Tüm LPD yazdırma işleri için tanıtım sayfası yazdırır.

Not: Tanıtım sayfası yazdırma işinin son sayfasıdır.

LPD Sürgü Dönüş Dönüşümü

Kapalı*

Açık

Sürgü dönüş dönüşümünü etkinleştirir.

Not: Sürgü dönüşü, imlecin konumunu aynı satırdaki ilk konuma götürmesi için yazıcıya komut veren bir mekanizmadır.


HTTP/FTP Ayarları

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi

Açıklama

HTTP Sunucusunu Etkinleştir

Kapalı

Açık*

Yazıcıyı izlemek ve yönetmek için Embedded Web Server'a erişir.

HTTPS'yi Etkinleştir

Kapalı

Açık*

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) ayarlarını yapılandırır.

FTP/TFTP Etkinleştir

Kapalı

Açık*

FTP'yi kullanarak dosya gönderir.

Yerel Etki Alanları

HTTP ve FTP sunucuları için etki alanı adlarını belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

HTTP Proxy IP Adresi

HTTP ve FTP sunucu ayarlarını yapılandırır.

Not: Bu menü öğeleri yalnızca bazı yazıcı modellerinde görünür.

FTP Proxy IP Adresi
HTTP Varsayılan IP Bağlantı Noktası

1–65535 (80*)

HTTPS Cihaz Sertifikası
FTP Varsayılan IP Bağlantı Noktası

1–65535 (21*)

HTTP/FTP İstekleri İçin Zamanaşımı

1–299 (30*)

Sunucu bağlantısı durmadan önce geçmesi gereken süreyi belirler.

HTTP/FTP İstekleri Deneme Sayısı

1–299 (3*)

HTTP/FTP sunucusuna bağlanma denemelerinin sayısını ayarlar.


ThinPrint

Menü öğesi

Açıklama

ThinPrint'i Etkinleştir

Kapalı

Açık*

ThinPrint'i kullanarak yazdırır.

Bağlantı Noktası Numarası

4000–4999 (4000*)

ThinPrint sunucusu için bağlantı noktası numarasını ayarlar.

Bant Genişliği (bit/sn)

100–1000000 (0*)

ThinPrint ortamında veri iletme hızını ayarlar.

Paket Boyutu (kbayt)

0–64000 (0*)

Veri iletimi için paket boyutunu ayarlar.


USB

Not: Bu menü yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Menü öğesi

Açıklama

PCL SmartSwitch

Kapalı

Açık*

USB bağlantı noktasından alınan bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dili ne olursa olsun yazıcıyı PCL öykünmesine geçirir.

Not: PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

PS SmartSwitch

Kapalı

Açık*

USB bağlantı noktasından alınan bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dili ne olursa olsun yazıcıyı PS öykünmesine geçirir.

Not: PS SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

İş Arabellekleme

Kapalı*

Açık

İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcı sabit diskinde saklar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bir sabit disk takıldığında görüntülenir.

Mac İkili PS

Açık

Oto*

Kapalı

Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar.

Notlar:

 • Açık olarak ayarlandığında yazıcı Macintosh işletim sistemini kullanan bilgisayarlardan gelen ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
 • Otomatik olarak ayarlandığında yazıcı, Windows veya Macintosh işletim sistemlerini kullanan bilgisayarlardan gelen yazdırma işlerini işler
 • Kapalı olarak ayarlandığında yazıcı standart protokolü kullanarak PostScript yazdırma işlerini filtreler.
USB Bağlantı Noktasını Etkinleştir

Kapalı

Açık*

Standart USB bağlantı noktasını etkinleştirir.


Google Cloud Print

Menü öğesi

Açıklama

Kayıt

Kaydol

Yazıcıyı Google Cloud Print sunucusuna kaydedin.

Seçenekler

Google Cloud Print'i Etkinleştir

Kapalı

Açık*

Doğrudan Google hesabınızdan yazdırır.

Seçenekler

Yerel Keşfi Etkinleştir

Kapalı

Açık*

Kayıtlı kullanıcıya ve aynı alt ağdaki diğer kullanıcılara işleri yazıcıya yerel olarak gönderme izni verin.

Seçenekler

SSL Eşleştirme Doğrulamasını Etkinleştir

Kapalı

Açık*

Google hesabınıza bağlanmak için eşleştirme sertifikasının gerçekliğini doğrular.

Seçenekler

Daima Görüntü Olarak Yazdır

Kapalı*

Açık

Daha hızlı yazdırma için yazıcıyı PDF dosyalarını görüntü olarak işleyecek şekilde ayarlar.


Wi-Fi Direct

Not: Bu menü yalnızca etkin ağ doğrudan bir Wi-Fi ağı olduğunda görüntülenir.

Menü öğesi

Açıklama

SSID

Wi-Fi ağının hizmet kümesi tanımlayıcısı (SSID) bilgilerini belirtir.

Ön Paylaşımlı Anahtarı Ayarla

Wi-Fi bağlantısındaki kullanıcıların kimliklerini doğrulamak ve bu kullanıcıları onaylamak için ön paylaşımlı anahtarı (PSK) ayarlar.

Ayar Sayfasında PSK'yi Göster

Kapalı

Açık*

Ağ Ayarları Sayfasında PSK'yi gösterir.

Grup Sahibi IP Adresi

Grup sahibinin IP adresini belirtir.

Push Düğmesi İsteklerini Otomatik Kabul Et

Kapalı*

Açık

Ağ bağlantısı isteklerini otomatik olarak kabul eder.

Not: İstemcilerin otomatik olarak kabul edilmesi güvenli değildir.