Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması

Not: Çok amaçlı besleyici yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.
  1. Çok amaçlı besleyicideki kağıtları çıkarın.

  2. Sıkışan kağıdı çıkarın.

    Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
  3. Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

  4. Kağıdı yeniden yükleyin.