Tepsilerde kağıt sıkışması

  1. Tepsiyi çıkarın.

  2. Sıkışan kağıdı çıkarın.

    Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
  3. Tepsiyi takın.