Aygıt

Tercihler

Menü öğesi

Açıklama

Ekran Dili

[Dillerin listesi]

Ekranda görüntülenen metnin dilini ayarlar.

Ülke/Bölge

[Ülke veya bölge listesi]

Yazıcının çalışmak üzere yapılandırıldığı ülkeyi veya bölgeyi tanımlayın.

Başlangıç kur. çalıştır

Kapalı*

Açık

Kurulum sihirbazını çalıştırır.

Klavye

Klavye Türü

[Dillerin listesi]

Bir klavye türü olarak bir dil seçer.

Notlar:

  • Tüm Klavye Türü değerleri görünmeyebilir veya görünmesi için özel bir donanım gerekebilir.
  • Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.
Görüntülenen bilgiler

Ekran Metni 1 [IP Adresi*]

Ekran Metni 2 [Tarih/Saat*]

Özel Metin 1

Özel Metin 2

Ana ekranda görünecek bilgileri belirler.

Not: Özel Metin 1 ve Özel Metin 2 yalnızca bazı yazıcı modellerinde görünür.

Tarih ve Saat

Yapılandır

Geçerli Tarih ve Saat

Tarih ve Saati Manuel Ayarla

Tarih Biçimi [GG.AA.YYYY*]

Zaman Biçimi [12 saat A.M./P.M.*]

Zaman Dilimi [GMT*]

Yazıcı tarihini ve saatini yapılandırır.

Tarih ve Saat

Ağ Zaman Protokolü

NTP'yi Etkinleştir [Açık*]

NTP Sunucusu

Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir

Ağ Zaman Protokolü (NTP) için ayarları yapılandırır.

Notlar:

  • Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir yalnızca bazı yazıcı modellerinde görünür.
  • Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir MD5 anahtarı olarak ayarlandığında, Anahtar Kimliği ve Parola görüntülenir.
Kağıt Boyutları

ABD*

Metrik

Kağıt boyutları ölçüsüne ait birimi belirtir.

Not: İlk kurulum sihirbazında seçilen ülke veya bölge, ilk kağıt boyutu ayarını belirler.

Ekran Parlaklığı

%20–100 (100*)

Ekranın parlaklığını ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Flash Sürücü Erişimi

Etkin*

Devre dışı

Flash sürücüye erişimi etkinleştirir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Ekran Zaman Aşımı

5-300 (60*)

Ekran ana ekranı göstermeden veya yazıcı bir kullanıcı hesabı oturumunu otomatik olarak kapatmadan önce geçmesi gereken boşta kalma süresini ayarlar.


Uzak Operatör Paneli

Menü öğesi

Açıklama

Harici VNC Bağlantısı

İzin Verme*

İzin Ver

Kullanıcıların kontrol panelini uzaktan çalıştırması için harici Sanal Ağda Bilgi İşlem (VNC) istemcisi bağlayın.

Kimlik Doğrulama Türü

Yok*

Standart Kimlik Doğrulama

VNC istemci sunucusuna erişirken kullanılacak kimlik doğrulama türünü ayarlar.

Not: Standart Kimlik Doğrulama'ya ayarlandığında VNC Parolası görünür.


Bildirimler

Menü öğesi

Açıklama

Hata Işığı

Kapalı

Açık*

Bir yazıcı hatası olduğunda gösterge ışığını yanacak şekilde ayarlar. 

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Alarm Denetimi

Kapalı

Tek*

Sürekli

Yazıcı için kullanıcı müdahalesi gerektiğinde alarmın kaç kez çalacağını ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Sarf malzemeleri

Sarf Malzemeleriyle İlgili Tahminleri Göster

Tahminleri göster*

Tahminleri Gösterme

Sarf malzemelerinin tahmini durumunu gösterir.

Sarf malzemeleri

Kartuş Alarmı

Kapalı

Tek*

Sürekli

Toner kartuşu az olduğunda alarmın kaç kez çalacağını ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Birincil SMTP Ağ Geçidi

E-posta gönderimi için kullanılan birincil SMTP sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını yazar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası

1–65535 (25*)

Birincil SMTP sunucusunun bağlantı noktası numarasını girer.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

İkincil SMTP Ağ Geçidi

İkincil veya yedek SMTP sunucunuzun sunucu IP adresini veya ana bilgisayar adını yazar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

İkincil SMTP Ağ Geçidi Noktası

1–65535 (25*)

İkincil veya yedek SMTP sunucunuzun sunucu bağlantı noktası numarasını girer.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

SMTP Zaman Aşımı

5-30 saniye (30*)

SMTP sunucusu yanıt vermiyorsa yazıcı zaman aşımına uğramadan önce geçmesi gereken süreyi belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Yanıt Adresi

E-postaya yanıt adresini belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Her zaman SMTP varsayılan Yanıt Adresini kullan

Kapalı*

Açık

SMTP varsayılan Yanıt Adresini kullanır.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

SSL/TLS Kullan

Devre dışı*

Görüşme

Gerekli

Şifrelenmiş bağlantı kullanarak e-posta gönderir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Güvenilir Sertifika Gerektir

Açık*

Kapalı

SMTP sunucusuna erişirken güvenilir sertifika gerektirir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama

Kimlik doğrulama gerekmiyor*

Oturum Aç / Düz

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

SMTP sunucusu için kimlik doğrulama türünü ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta

Yok*

Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan

Aygıt tarafından gönderilen e-posta için kimlik bilgileri gerekip gerekmeyeceğini ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Kullanıcı-Tarafından Gönderilen E-Posta

Hiçbiri

Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan

Otrm Kulncı Kml&Prl Kulln

Oturum E-posta adresi ve Parolası Kullan*

Kullanıcıya sor

Kullanıcı tarafından gönderilen e-posta için kimlik bilgileri gerekip gerekmeyeceğini ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Active Directory Aygıt Bilgilrn Kullanın

Kapalı

Açık*

Kullanıcı kimlik bilgileri ve grup adlarının SMTP sunucusuna bağlanmasını sağlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Aygıt Kullanıcı Kimliği

SMTP sunucusuna bağlanırken kullanılacak kullanıcı kimliğini belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Aygıt Parolası

SMTP sunucusuna bağlanmak için kullanılacak parolayı belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Kerberos 5 ALANI

Kerberos 5 kimlik doğrulama protokolü için alanı belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

NTLM Etki Alanı

NTLM güvenlik protokolü için etki alanı adını belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

"SMTP sunucusu kurulmadı" hatasını devre dışı bırak

Kapalı*

Hayır

Ekranda görüntülenecek SMTP kurulumu hatası mesajını devre dışı bırakır.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Hata Önleme

Sıkışma Yardımı

Kapalı

Açık*

Sıkışma giderildikten sonra yazıcıyı, boş ya da kısmen yazdırılmış sayfaları otomatik olarak hizalayacak şekilde ayarlar.

Hata Önleme

Oto Devam

Kapalı

Açık* (5 saniye)

Yazıcının kullanıcı müdahalesi gerektiren bazı yazıcı koşullarını sildikten sonra otomatik olarak bir yazdırma işini işlemeye veya yazdırmaya devam etmesine izin verir.

Hata Önleme

Otomatik Yeniden Başlatma

Otomatik Yeniden Başlatma

Boştayken yeniden başlat

Daima yeniden başlat*

Asla yeniden başlatma

Yazıcıyı, bir hata oluştuğunda yeniden başlatılacak şekilde ayarlar.

Hata Önleme

Otomatik Yeniden Başlatma

Maks. Oto. Yeniden Başlatma

1–20 (2*)

Yazıcının gerçekleştirebileceği otomatik yeniden başlatma sayısını ayarlar.

Hata Önleme

Otomatik Yeniden Başlatma

Otomatik Yeniden Başlatma Penceresi

1–525600 (720*)

Yazıcının otomatik olarak yeniden başlatılmasından önce geçmesi gereken saniye sayısını ayarlar.

Hata Önleme

Otomatik Yeniden Başlatma

Otomatik Yeniden Başlatma Sayacı

Yeniden başlatma sayacının salt okunur bilgilerini gösterir.

Not: Bazı yazıcı modellerinde sayacı sıfırlayabilirsiniz.

Hata Önleme

Otomatik Yeniden Başlatma

Otomatik Yeniden Başlatma Sayacını Sıfırla

İptal

Continue (Devam)

Otomatik Yeniden Başlatma Sayacını Sıfırlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Hata Önleme

Kısa Kağıt Hatasını Görüntüle

Açık

Otomatik temizle*

Yazıcıyı, kısa kağıt hatası oluştuğunda mesaj gösterecek şekilde ayarlar.

Not: Kısa kağıt, yüklenen kağıdın boyutunu ifade eder.

Hata Önleme

Sayfa Koruması

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı, yazdırmadan önce tüm sayfayı belleğe işleyecek şekilde ayarlar.

Sıkışma İçeriği Giderme

Sıkışma Giderme

Kapalı

Açık

Oto*

Yazıcıyı, sıkışan sayfaları yeniden yazdıracak şekilde ayarlar.


Güç Yönetimi

Menü öğesi

Açıklama

Uyku Modu Profili

Ekran Kapalıyken Yazdır

Yazdırma sırasında ekran açık

Ekran kapalıyken yazdırmaya izin ver*

Ekran kapalıyken yazdırma imkanı sunar.

Zaman aşımları

Uyku Modu

1–120 dakika (15*)

Yazıcının Uyku moduna geçmeden önceki boşta kalma süresini ayarlar.

Zaman aşımları

Hazırda Bekleme Süre Sonu

Devre dışı

1 saat

2 saat

3 saat

6 saat

1 gün

2 gün

3 gün*

1 hafta

2 hafta

1 ay

Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmesinden önceki süreyi ayarlar.

Zaman aşımları

Bağlantıda Hazırda Bekleme Zaman Aşımı

Hazırda Bekleme

Hazırda Bekletme*

Etkin bir Ethernet bağlantısı olduğunda bile yazıcıyı Hazırda Bekleme moduna ayarlayın.

Eko Modu

Kapalı*

Enerji

Enerji/Kağıt

Kağıt

Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir.

Not: Eko Modu, Enerji veya Kağıt ayarının yapılması, yazıcı performansını etkileyebilir ancak yazdırma kalitesini etkilemez.

Güç Modlarını Zamanla

Zamanlamalar

Yazıcının Uyku veya Hazırda Bekleme moduna gireceği zamanı programlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.


Lexmark'a Gönderilen Bilgiler

Menü öğesi

Açıklama

Lexmark'a Gönderilen Bilgiler

Sarf Malzemeleri ve Sayfa Kullanımı (Anonim)

Aygıt Performansı (Anonim)

Aygıt Etkileşimi (Anonim)

Yukarıdakilerin Hiçbiri

Yazıcı kullanımı ve performansı bilgilerini Lexmark'a gönderin.

Notlar:

  • Aygıt Performansı (Anonim), Aygıt Etkileşimi (Anonim) ve Yukarıdakilerin Hiçbiri yalnızca bazı yazıcı modellerinde görünür.
  • Bilgi Gönderme Süresi ve Kullanıcı Bilgileri - Lexmark'a Gönderilen Bilgiler üzerinde bulunan, Yukarıdakilerin Hiçbiri seçeneği dışındaki herhangi bir ayarı seçtiğinizde bu düzey görüntülenir.
Bilgi Gönderme Zamanı

Başlangıç Saati

Bitiş Saati

Kullanıcı Bilgileri - Düzey

Yalnızca Anonim Oturum Bilgileri*

Genel Kullanıcı Bilgileriyle Oturum Bilgileri

Gerçek Kullanıcı Kimlikleriyle Oturum Bilgileri


Erişilebilirlik

Not: Bu menü yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Menü öğesi

Açıklama

Aynı Tuşa Basma Aralığı

0–5 (0*)

Yazıcının, takılı bir klavyede aynı tuşa tekrar basılmasını yok saydığı saniye aralığını ayarlar.

Tuş Tekrarı Bşlngç Gecikmesi

0,25–5 (1*)

Bir tekrarlama tuşu tekrarlamaya başlamadan önce saniye olarak ilk gecikme süresini ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca yazıcıya klavye takıldığında görüntülenir.

Tuş Tekrar Hızı

0,5–30 (30*)

Bir tekrarlama tuşu için saniye başına basma sayısını ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca yazıcıya klavye takıldığında görüntülenir.

Ekran Zaman Aşımını Uzat

Kapalı*

Açık

Ekran Zaman Aşımı zamanlayıcısının süresi dolduğunda kullanıcının ana ekrana dönmek yerine aynı konumda kalmasını sağlar ve Ekran Zaman Aşımı zamanlayıcısını sıfırlar.

Kulaklık Ses Düzeyi

1–10 (5*)

Kulaklık ses düzeyini ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca yazıcıya kulaklık takıldığında görüntülenir.

Kulaklık Takılıyken Sesli Kılavuzu Etkinleştir

Kapalı*

Açık

Yazıcıya kulaklık takıldığında Sesli Kılavuzu etkinleştirir.

Parolaları/PIN'leri Oku

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı parolaları veya kişisel kimlik numaralarını yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca yazıcıya kulaklık veya hoparlör takıldığında görüntülenir.

Konuşma Hızı

Çok Yavaş

Yavaş

Normal*

Hızlı

Daha Hızlı

Çok Hızlı

Seri

Çok Seri

En Hızlı

Sesli Kılavuz konuşma hızını ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca yazıcıya kulaklık veya hoparlör takıldığında görüntülenir.


Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle

Menü öğesi

Açıklama

Ayarları Geri Yükle

Tüm ayarları geri yükleyin

Yazıcı ayarlarını geri yükleyin

Ağ ayarlarını geri yükleyin

Uygulama ayarlarını geri yükleyin

Yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Not: Uygulama ayarlarını geri yükleme seçeneği yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.


Bakım

Yapılandırma Menüsü

Menü öğesi

Açıklama

USB Yapılandırması

USB PnP

1*

2

Bir kişisel bilgisayarla uyumluluğunu iyileştirmek için yazıcının USB sürücüsü modunu değiştirin.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

USB Yapılandırması

USB Hızı

Dolu

Oto*

USB bağlantı noktasını, tam hızla çalışacak ve yüksek hız yeteneklerini devreden çıkaracak şekilde ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Tepsi Yapılandırması

Tepsi Bağlantısı

Otomatik*

Kapalı

Yazıcıyı, aynı kağıt türü ve kağıt boyutu ayarlarına sahip tepsileri bağlayacak şekilde ayarlar.

Tepsi Yapılandırması

Tepsi İçliği Mesajını Göster

Kapalı

Sadece bilinmeyen boyutlar için*

Her zaman

Tepsi İçliği mesajını gösterir.

Tepsi Yapılandırması

Kağıt Komut İstemleri

Oto*

Çok Amaçlı Besleyici

Elle Kağıt

Kağıt yüklenmesine dair bir istem göründüğünde kullanıcının dolduracağı kağıt kaynağını ayarlar.

Not: Çok amaçlı besleyici yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Tepsi Yapılandırması

Zarf Komut İstemleri

Oto*

Çok Amaçlı Besleyici

Elle Zarf

Zarf yüklenmesine dair bir istem göründüğünde kullanıcının dolduracağı kağıt kaynağını ayarlar.

Not: Çok amaçlı besleyici yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Tepsi Yapılandırması

Komut Eylemi

Kullanıcıya sor*

Continue (Devam)

Geçerli olanı kullan

Yazıcıyı, kağıt veya zarf ile ilgili değişiklik komutlarını çözümleyecek şekilde ayarlar.

Raporlar

Menü Ayarları Sayfası

Olay Günlüğü

Olay Günlüğü Özeti

Durum Denetimi İstatistikleri

Yazıcının menü ayarları, durumu ve olay günlükleri hakkında raporlar yazdırır.

Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar

Sarf Malzemesi Kullanım Geçmişini Temizle

Kalan gün sayısı ve sayfa sayısı gibi sarf malzemesi kullanım geçmişini fabrika sevk düzeyine sıfırlar.

Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar

Renkli Görüntüleme Kiti Sayacını Sıfırla

Yeni bir renkli görüntüleme kiti taktıktan sonra sayacı sıfırlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar

Bakım Sayacını Sıfırla

Yeni bir bakım kiti taktıktan sonra sayacı sıfırlar.

Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar

Aşamalı Kapsam Aralıkları

Yazdırılan sayfadaki renk kapsamı miktarı için aralığı ayarlar.

Yazıcı Öykünmeleri

PPDS Öykünmesi

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı, PPDS veri akışını tanıyacak ve kullanacak şekilde ayarlar.

Yazdırma Yapılandırması

Yalnızca Siyah Modu

Kapalı*

Açık

Renkli içeriği gri tonda yazdırır.

Yazdırma Yapılandırması

Renk Yakalama

Kapalı

1

2*

3

4

5

Yazıcıdaki yanlışlığı telafi etmek için yazdırılan çıktıyı geliştirir.

Yazdırma Yapılandırması

Yazı Tipi Netleştirme

0–150 (24*)

Yazı tipi verilerini yazdırırken yüksek frekanslı ekranların kullanıldığı değerin altında bir metin punto boyutu ayarlar.

Örneğin değer 24 ise 24 punto veya daha az olan tüm yazı tipi boyutları yüksek frekanslı ekranları kullanır.

Aygıt İşlemleri

Sessiz Modu

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı Sessiz Modda çalışacak şekilde ayarlar.

Not: Bu ayarı etkinleştirdiğinizde yazıcının performansı yavaşlar.

Aygıt İşlemleri

Panel Menüleri

Kapalı

Açık*

Kontrol paneli menülerine erişimi etkinleştirir.

Aygıt İşlemleri

Özel Sarf Malzemesi Seviyeleri

Kapalı*

Açık

Yazdırma hizmetinin Embedded Web Server'daki değerleri okumasına ve düzenlemesine izin verir.

Aygıt İşlemleri

Güvenli Mod

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı, bilinen sorunlara rağmen mümkün olduğunca fazla işlevsellik sunmayı denediği özel modda çalışacak şekilde ayarlar.

Örneğin Açık olarak ayarlandığında ve çift taraflı motor çalışmadığında yazıcı, çift taraflı yazdırma işi için tek taraflı yazdırma gerçekleştirir.

Aygıt İşlemleri

Özel Durumu Temizle

Varsayılan veya Alternatif özel mesajlar için kullanıcı tanımlı dizeleri siler.

Aygıt İşlemleri

Tüm uzaktan yüklenmiş mesajları temizle

Uzaktan yüklenmiş mesajları siler.

Aygıt İşlemleri

Hata Ekranlarını Otomatik Göster

Kapalı

Açık*

Yazıcı, Ekran Zaman Aşımı ayarına eşit bir süre boyunca ana ekranda etkin olmadıysa ekranda mevcut hata mesajları görünür.

Aygıt İşlemleri

İsteğe Bağlı Paralel Bağlantı Noktasını Etkinleştir

Kapalı*

Açık

İsteğe bağlı paralel bağlantı noktasını etkinleştirir.

Not: Açık olarak ayarlandığında yazıcı yeniden başlatılır.

Toner yama sensörü kurulumu

Kalibrasyon sıklığı tercihi

Devre dışı

En az renk düzenlemesi

Daha az renk düzenlemesi

Normal*

Daha iyi renk doğruluğu

En iyi renk doğruluğu

Yazıcıyı, renk tutarlılığını korumak için doğru toner miktarını koyacak şekilde ayarlar.

Toner yama sensörü kurulumu

Tam kalibrasyon

Tam renk kalibrasyonunu çalıştırır.

Toner yama sensörü kurulumu

TPS bilgi sayfasını yazdırma

Toner yama sensörü kalibrasyonuna ilişkin bilgi içeren bir tanılama sayfası yazdırır.

Uygulama Yapılandırması

LES Uygulamaları

Kapalı

Açık*

Lexmark Embedded Solutions (LES) uygulamalarını etkinleştirir.

Notlar:

  • Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde mevcuttur.
  • Açık olarak ayarlandığında bu ayar dahili uygulamaları etkilemez.

Servis Dışı Silme

Menü öğesi

Açıklama

Servis Dışı Silme

Bellek Son Silinme Tarihi

Sabit Disk Son Silinme Tarihi

Yazıcı belleğinin veya sabit diskin son silinme tarihi bilgisini gösterir.

Not: Sabit Disk Son Silinme Tarihi, yalnızca yazıcılara sabit disk takıldığında görüntülenir.

Servis Dışı Silme

Kalıcı bellekteki tüm bilgileri silin

Sabit diskteki tüm bilgileri sil

Tüm yazıcı ve ağ ayarlarını silin

Yazıcı belleğinde veya sabit diskte saklanan tüm ayarları ve uygulamaları siler.

Not: Sabit diskteki tüm bilgileri silme seçeneği yalnızca sabit disk takılı yazıcılarda görüntülenir.


Görünür Ana Ekran Simgeleri

Not: Bu menü yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Menü

Açıklama

Durum/Sarf Malzemeleri

İş Sırası

Dil Değiştir

Adres Defteri

Yer İmleri

Bekletilen İşler

USB

Uygulama Profilleri

Ekranın Özelleştirilmesi

Eko Ayarları

Ana ekranda hangi simgelerin gösterileceğini belirler.


Bu Yazıcı Hakkında

Menü öğesi

Açıklama

Değer Etiketi1

Yazıcıyı tanımlar. Maksimum uzunluk 32 karakterdir.

Yazıcının Konumu1

Yazıcı konumunu belirler. Maksimum uzunluk 63 karakterdir.

Kişi1

Yazıcı adını kişiselleştirir. Maksimum uzunluk 63 karakterdir.

Yapılandırma Dosyasını USB'ye Aktar2

Yapılandırma dosyalarını bir flash sürücüye aktarır.

Sıkıştırılmış Günlükleri USB'ye Aktar2

Sıkıştırılmış günlük dosyalarını bir flash sürücüye aktarır.

Günlükleri Gönder

İptal

Gönder

Tanılama bilgilerini Lexmark'a gönderir.